Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Przygotowała: Anna Stasiakwe współpracyz Agnieszką Ptasiewicz

autorstwa Rafała Kosika

"Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"

CYKL LEKCJI Z LEKTURĄ

5. Jedna powieść – wiele gatunków.

7. Zamykamy wszystkie sekrety książki w lapbooku.

6. Lektura nie musi być nudna! Lekturowy escape room.

4. Nowoczesny świat tradycyjnych wartości w powieści "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi".

3. Paczka przyjaciół - przygotowujemy się do napisania charakterystyki wybranego bohatera poznanej lektury.

2. O świecie przedstawionym w powieści Rafała Kosika.

1. Czy uważnie przeczytaliśmy lekturę "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"?

CYKL LEKCJI Z LEKTURĄ:

Temat:

LEKCJA 1

Czy uważnie przeczytaliśmy lekturę "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"?

Poznajcie autora

Pobierz krzyżówkę

Rozwiążcie krzyżówkę, aby się dowiedzieć, kim nieomal został autor przygód Felixa, Neta i Niki.Wyróżnione litery wpiszcie w odpowiednie luki w tekście znajdującym się w szarej ramce.

Powodzenia!!!

Sprawdźcie swoją wiedzę o lekturze

Temat:

LEKCJA 2

O świecie przedstawionym w powieści Rafała Kosika.

WYDARZENIA

BOHATEROWIE

MIEJSCE AKCJI

CZAS AKCJI

NARRATOR

Elementy świata przedstawionego

powrót

zapiszcie notatkę w zeszycie!

NARRATOR

powrót

zapiszcie notatkę w zeszycie!

Czas akcji

powrót

zapiszcie notatkę w zeszycie!

Miejsce akcji

zapiszcie notatkę w zeszycie!

powrót

bohaterowie

Plan wydarzeńdo wydruku

zapiszcie notatkę w zeszycie!

powrót

wydarzenia

Temat:

LEKCJA 3

Paczka przyjaciół - przygotowujemy się do napisania charakterystyki wybranego bohatera poznanej lektury.

ZAKOŃCZENIE

ROZWINIĘCIE

Przedstawienie postaci

Przepis na udaną charakterystkę postaci

Cechy charakteru wraz z uzasadnieniem

Własna ocena postaci

WSTĘP

Opis wyglądu zewnętrznego

ZASTANÓWCIE SIĘ, CO WIECIE O GŁÓWNYCH BOHATERACH POWIEŚCI. WSZYSTKIE INFORMACJE NOTUJCIE W ZESZYCIE W FORMIE TABELI LUB NOTATKI GRAFICZNEJ

Cechy,umiejętności

Wyglądzewnętrzny

Przedstawienie postaci

Felix Polon

Wyglądzewnętrzny

Przedstawienie postaci

NetBielecki

Cechy,umiejętności

Wyglądzewnętrzny

Cechy,umiejętności

Przedstawienie postaci

NikaMickiewicz

Wykonaj profil internetowy jednego z głównychbohaterów książki "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"

pRACA DODATKOWA

pRACA DOMOWA

Korzystając z informacji zebranych w czasie lekcji, napisz charakterystkę bohatera, który wywarł na Tobie największe wrażenie.

Temat:

LEKCJA 4

Nowoczesny świattradycyjnych wartości w powieści "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi".

Jakie macie skojarzenia ze słowem

nowoczesnosc

Zastanówcie się, które z wynalzaków opisanych w powieści wydają się Wam najciekawsze, najbardziej przydatne lub absurdalne?

ZADANIE KREATYWNE

Roboty sterowane przez Mortena były skonstruowane z elektrycznych sprzętów domowych. Rozejrzyjcie się dookoła i zaprojektujcie w zeszycie cyborga z przedmiotów, które Was otaczają. Następnie opiszcie go - uwzględnijcie również umiejętności, którymi się wykazuje.

ZADANIE interATYWNE

Jakie możliwości i jakie zagrożenia niosą ze sobą nowoczesne technologie?

VS

ZAGROŻENIA

MOŻLIWOŚCI

  • Jakie wartości były dla nich najważniejsze?
  • W jaki sposób pokonali zbuntowany program i jego androidy?
  • Co ostatecznie uratowało bohaterów?

POSZUKAJCIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

  • Dzięki czemu bohaterowie wychodzili cało z kolejnych opresji?

recepta na problemy wspólczesnosci i przyszlosci

pRACA DOMOWA

Uzupełnij diagram, wpisując do niego słowa w miejscowniku. Litery z kolorowych pól, czytane z góry na dół, utworzą hasło.

Temat:

LEKCJA 5

Jedna powieść – wiele gatunków.

Korzystając ze zdobytej wiedzy, wskażcie osobę, która ma rację.

Książka Rafała Kosika "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" jest powieścią, ponieważ jest to dłuższy utwór narracyjny, w którym występuje wiele wątków i wielu bohaterów, pojawiają się także liczne dialogi i opisy. Przygody ukazane w książce Rafała Kosika to fikcja literacka.Świat przedstawiony powieści jest bardzo różnorodny – składa się z elementów rzeczywistych, prawdopodobnych i fantastycznych.

Przypomnijcie sobie wszystko, co wiecie o róznego rodzaju powiesciach

Tabela do wydruku

Uzupełnijcie tabelę odpowiednimi przykładami z powieści oraz sformułujcie wniosek na temat powieści Rafała Kosika.

Temat:

LEKCJA 6

Lektura nie musi być nudna! Lekturowy escape room.

Przeczytajcie uważnie komiks na podstawie fragmentu utworu

Jakie emocje towarzyszły Nice w kadrze nr 3?Wypiszcie jak najwięcej synonimów.

Jaki rzeczownik występuje w komiksie w miejscowniku?

Odpowiedzcie na pytania

03

02

01

Wskażcie PRZYSŁÓWEK użyty w komiksie.

Stwórzcie wypowiedź Niki, która mogłaby się pojawić w przedostatnim kadrze.

Jakimi czasownikami można opisać czynność wykonywaną przez szkielet w kadrze nr 5?

05

04

06

Wypiszcie przymiotniki występującew komiksie.

Znając dalsze losy bohaterki, wyjaśnijcie, dlaczego Rubenowi podobały się buty dziewczynki.

07

A teraz zmierzcie sie z escape roomem

Temat:

LEKCJA 7

Zamykamy wszystkie sekrety książki w lapbooku.

„Lapbook”, czyli „książka na kolanie” to interaktywna teczka lub rozkładana książka, w której znajduje się wszystko, co wiąże się z danym tematem. Może zawierać dowolną ilośćschowków, kieszonek, karteczek, zakładek, mapek i rysunków. Im bardziej pomysłowo, tym lepiej!

Przygotowanie lapbooków jest doskonałą formą powtórzenia i utrwalenia materiału. Żeby usystematyzować zdobytą w czasie omawiania lektury wiedzę, możecie też obejrzeć film:

Dziękujemy za uwagę!