Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CRÉDITOS E AUTORÍA

Instrucións

COMEZA AQUÍ

COMEZA AQUÍ

INICIO

Escoita aquí

1.Comezase dende o primeiro cadrado da esquerda cara a dereita2. Tedes que arrastrar as tarxetas á súa posición

Para realizar este exercicio:

PALABRAS EMPREGADAS 1. Sol - amarelo - laranxa - cenoura - coello - ovella - leite - queixo.2. Patinar- patíns - roda- moto- barco- mar - auga - vaso.3. Pinzas- madeira - tronco- árbore - limón- amarelo - sol- praia.4. Verde- mazá- bocado/moder- boca- cara- máscara- disfrace- entroido.

OBXECTIVO XERAL: - Desenvolver a semántica. OBXECTIVO ESPECÍFICO: - Establecer relacións entre diferentes unidades léxicas. DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE: Inicia a actividade cunha primeira imaxe colocada na parte superior, e o resto das imaxes estarán debaixo para que o neno/a as arrastre e as vaia colocando no seu lugar. O traballo consiste en ir formando a cadea de palabras , asociando unhas a outras por ter algunha característica en común ou porque comparten algún aspecto. Por exemplo, se a cadea comeza por “amorodo” a seguinte imaxe sería “limón” xa que ambas son foitas, a limón continuaríalle “amarelo” (comparten a cor) e así se seguiría formando a cadea. Importante, cada cadea de palabras finalizará cando todas as palabras estean colocadas adecuadamente, o que fará aparecer un botón que dará paso á seguinte actividade.Recomiendase que, previo a realizar a actividade, se repase cos nenos/as o vocabulario das tarxetas xa que algunhos pictogramas poden levar a confusión. Para facer a actividade con maior complexidade pódese pedir ós alumnos que vaian explicando as relacións que hai entre as palabras, ou cal é o criterio para realizar esa asociación. Cada cadea está composta por oito palabras. VARIANTES: Formar unha frase coa palabra. Dicir máis palabras da mesma categoría. Propoñer outras palabras que comencen coa mesma sílaba. Pragmática: que é, para que serve.

IR AL INICIO

<nombre>8</nombre> <script></script>

<nombre>8</nombre> <script></script>

<nombre>8</nombre> <script></script>

<nombre>8</nombre> <script></script>

¡¡ Fixéchelo xenial !!

IR AL INICIO

IR Ó INICIO