Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Online osztálykirándulás az Egri várban

Fedezd fel!

Üdvözöllek az Egri várban!Biztosan sokat hallottál már erről a helyről.Ez az a VÁR, ahol 1552 -ben sierült visszaverni a török sereget Dobó István várkapitány vezetésével.Világra szóló hírnevét Gárdonyi Géza műve alapozta meg. 1901-ben jelent meg az első kiadása az Egri csillagok című történelmi regénynek.

Tarts velem

A kavicsokra kattintva továbbléphetsz

Itt minden kőnek története van

2.

3.

1.

Itt minden kő a hősiességet és a hazaszeretetet hirdetiTe is legyél

EGRI HŐS!

Rátaláltál egy ládára

Keresd meg a négy számjegyet, aminek kódjával ki tudod nyitni!

A vár négy helyszínén tudod begyűjteni a kódszámokat!

Kattints a négy helyszínre , és a feladatokat helyesen megoldva kapod meg a számokat a láda kinyitásához!

KÓD

Az Egri vár

A vár átépítése

Egri Csillagok

"Képes" vagy rá?

Válaszolj a kérdésekre!

1. kérdés

Ki festette az itt látható képet?

Feszty Árpád

A

B

C

Székely Bertalan

Szinyei Merse Pál

"Képes" vagy rá?

Válaszolj a kérdésekre!

2. kérdés

Mi a kép címe?

Az egri vár

A

B

C

Az egri ostrom

Egri nők

Gratulálok"Képes" vagy rá!

Tovább

MEMÓRIA

FIGYELD MEG A KÉPEKET!

START!

INDÍT

MEMÓRIA JÁTÉK

FIGYELD MEG A KÉPEKET, HOGY HOL HELYEZKEDNEK EL!

1

3

2

4

MEMÓRIA

Melyik helyen van a képen láthatóGárdonyi Géza író?

MEMÓRIA

KÖVETKEZŐ

MEMÓRIA

FIGYELD MEG A KÉPEKET, HOGY HOL HELYEZKEDNEK EL!Ha felkészültél indítsd el a játékot!

INDÍT

MEMÓRIA

Melyik helyen van a képen látható Tinódi Lantos Sebestyén énekmondó?

KÖVETKEZŐ

MEMÓRIA

MEMÓRIA

FIGYELD MEG A KÉPEKET, HOGY HOL HELYEZKEDNEK EL!Ha felkészültél indítsd el a játékot!

INDÍT

MEMÓRIA

Melyik helyen van a képen látható I. Szulejmán szultán?

KÖVETKEZŐ

MEMÓRIA

GRATULÁLOK!

Mindegyik személy valamilyen módon kapcsolódik az Egri várhoz.

Beckensloer János

II. Rákóczi Ferenc

Dobó István

Tinódi Lantos Sebestyén

Balassi Bálint

Bornemissza Gergely

Gárdonyi Géza

I. Szulejmán szultán

1468-1474 között volt egri püspök.

A fejedelem idején volt az utolsó hadi tevékenység a várban.

Dobó István volt a vár kapitánya 1548-1553 között.

A históriás énekes a dicső ostrom után érkezett a várba. Az itt hallottak alapján közel 600 versszakban foglalta össze a csata történéseit az Eger vár viadaljáról való énekében.

Ő volt a török szultán az 1552-es ostrom idején.

1901-ben jelent meg regénye az Egri csillagok, melyet ma már 21 nyelvre fordítottak le.

A király hadnagyaként érkezett az Egri vár védelmére, majd 1553-1554-ben ő töltötte be a várkapitányi tisztséget.

A magyar reneszánsz irodalom kimagasló alakja, a magyar nyelvű költészet első jelentős képviselője. 1579–1582 között végvári vitézként katonáskodott az Egri várban. Rokoni kapcsolatban állt Dobó Istvánnal.

VÁRVÉDŐK

Az 1552. évi egri ostromból ránk maradt 314 várvédő nevét a Hősök termében olvashatod!

Számos más festményen és metszeten is megjelenítették az ostromot.Székely Bertalan: Egri nők című olajfestménye mind közül a legismertebb. Az 1867-ben készült festményt a Nemzeti Galériában tekintheted meg.

ORTÉLIUS

KÁTAI MIHÁLY

VÍZKELETY BÉLA

Dobó István összehívta a vár népét, maroknyi seregét!Gondolatainak egy része elveszett!Fejezd be az idézeteket.A megadott válaszok közül választhatsz!

Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének idézetei

- Kedves barátaim és védőtársaim. A falakat láttátok, most már a falakon belül levő erőt is ismeritek. Ebben a várban van most a ......................

1. KÉRDÉS

maradék ország sorsa

legerősebb ágyú

török

- Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás. És akkor ......................................a halottak könyvébe.

kerül Eger is

a törökök beírnak minket

Magyarországot beírhatja a történelem

2. KÉRDÉS

- Az egri vár erős, de ott a szolnoki példa, hogy a falak ereje nem a kőben van,............................ . Ott pénzen fogadott, idegen zsoldosok voltak. Nem a várat mentek védeni, hanem hogy zsoldot kapjanak.

hanem a védők lelkében

hanem a kapitány hangjában

hanem a puskaporban

3. KÉRDÉS

- Itt az öt pattantyús kivételével minden ember magyar. Itt mindenki a hazát védi. Ha vér kell, vérrel. ......................................

4. KÉRDÉS

Ha pénz kell, pénzzel

Ha élet kell, élettel

Ha fegyver kell, fegyverrel

- De ne mondhassa azt ránk a jövendő nemzedék, hogy azok a magyarok, akik 1552-ben itt éltek,...........................................................

feladták a várat

megfutamodtak

nem érdemelték meg a magyar nevet

5. KÉRDÉS

- Azért hívattam össze kegyelmeteket - folytatta Dobó -, hogy mindenki számot vethessen magával. Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövendőjét,..............................

menjen haza

nyitva még a kapu

hívja be a törököt

6. KÉRDÉS

- Nekem férfiak kellenek. Inkább...................................

7. KÉRDÉS

kevés oroszlán, mint sok nyúl

sok lúd, aki disznót győz

harcos nők, mint áruló vitézek

- Akinek reszket az ina a közelgő zivatartól, hagyja el a termet, mielőtt tovább szólanék, mert meg kell esküdnünk a vár védelmére olyan esküvel, hogy ha azt megszegi valaki, meg ne állhasson...................................

8. KÉRDÉS

holta után az örök Isten szeme előtt

többé Eger vára előtt

a király előtt

GRATULÁLOK!Remekül sikerült megfejtened. Ezeket a gondolatokat érdemes egy életre megjegyezni, és emlékezni rá!ÖRÖKÉRVÉNYŰEK! Folytassuk tovább a VÁRVÉDŐK ESKÜJÉVEL!

Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének idézete

ESKÜDJETEK!

Tovább

Gárdonyi Géza

Válaszolj a kérdésekre, és megkapod a kulcsot, amivel tovább mehetsz!

START

Helyszín:Gárdonyi Géza sírja

1. KÉRDÉS

MI VOLT AZ EREDETI CSALÁDNEVE AZ ÍRÓNAK?

GÁRDONYI

EGRI

ZIEGLER

2. KÉRDÉS

MI A NEVE AZ ÍRÓ ÁLTAL KITALÁLT TITKOSÍRÁSNAK?

TIBETŰK

DUKTUS

G - KÓD

3. KÉRDÉS

Gárdonyi Géza sírja az Egri várban található. Mi a síremlék felirata?

AZ ÍRÓ GÁRDONYI GÉZA

CSAK A TESTE

ITT NYUGSZIK GÁRDONYI GÉZA

GRATULÁLOK

A SZÁM :

2

GÁRDONYI GÉZA HÁZA A VÁR SZOMSZÉDSÁGÁBAN

BALASSI BÁLINT

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!

START

Helyszín:A Tömlöcbástya, Balassi szobra

1. KÉRDÉS

MELYIK VERSET ÍRTA BALASSI ?

A VÉGEK DÍCSÉRETE

PANNÓNIA DÍCSÉRETE

EGER VÁR VIADALJÁRÓL...

2. KÉRDÉS

BALASSI NÉGY ÉVET TÖLTÖTT AZ EGRI VÁRBAN, MINT...

KOVÁCS

KÖLTŐ

KATONA

GRATULÁLOK

A SZÁM :

5

D O B Ó I S T V Á N

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!

START

Helyszín:A Dobó -bástya

1. KÉRDÉS

HOL TEMETTÉK EL DOBÓ ISTVÁNT?

BUDAPESTEN

EGERBEN

DOBÓRUSZKÁN

2. KÉRDÉS

DOBÓ ISTVÁN MILYEN TISZTSÉGET KAPOTT AZ 1552 DICSŐ OSTROM UTÁN?

NÁDOR

GRÓF

ERDÉLYI VAJDA

3. KÉRDÉS

DOBÓ ISTVÁN A VÁRBAN TARTOTTA AZ ESKÜVŐJÉT SULYOK SÁRÁVAL. MIKOR?

1550. OKTÓBER 17.

1552. OKTÓBER 17.

1553. OKTÓBER 17.

GRATULÁLOK

DOBÓ ISTVÁN SÍREMLÉKÉNEK EREDETI VÖRÖSMÁRVÁNY FEDLAPJA, VALAMINT AZ OLDALLAPOK MÁSOLATAI JELENLEG AZ EGRI VÁRBAN, A HŐSÖK TERMÉBEN LÁTHATÓK.A sors KÜLÖNÖS játéka, hogy napra pontosan két évvel az esküvője után, 1552. október 17-én adták föl a törökök az ostromot és vonultak el az Egri vár falai alól.A SZÁM :

1

BORNEMISSZA GERGELY

VÁLASZOLJ A KÉRDÉSEKRE!

START

Helyszín:A Gergely -bástya

1. KÉRDÉS

MI VOLT BORNEMISSZA GERGELY BECENEVE?

KIS DOBÓ

A VÁR ESZE

EGER HERKULESE

2. KÉRDÉS

AZ 1552-ES OSTROM IDEJÉN MILYEN NEVEZETES TETT FŰZŐDIK A NEVÉHEZ ?

TÜZES SZERSZÁMOKAT (PL. TÜZESKEREKET) KÉSZÍTETT

VERSET ÍRT

A TRÓJAI FALÓHOZ HASONLÓ NYAGY BIRKÁBAN REJTŐZTEK EL, ÉS LECSAPTAK A TÖRÖK TÁBORRA

3. KÉRDÉS

A DICSŐ 1552 OSTROM UTÁN KINEVEZTÉK...

TÜZÉRNEK

AZ EGRI VÁR KAPITÁNYÁNAK

ERDÉLYI FEJEDELEMNEK

GRATULÁLOK

A SZÁM :

5

Gépeld be a kódot!

OK

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ügyelj a számok sorrendjére! Egy nevezetes évszám a megfejtés.

Gépeld be a kódot!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OK

1

Gépeld be a kódot!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OK

1

5

Gépeld be a kódot!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OK

1

5

5

Gépeld be a kódot!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OK

1

5

5

2

Kiválóan megoldottad a feladatokat, kinyílt a láda.Ha belekukkantasz, akkor 1550-es években az Egri várban találod magad, ahol újabb érdekes kalandok várnak rád.

GRATULÁLOK!IGAZI EGRI HŐS LETTÉL!

Start előről

Várunk benneteket személyesen is, amint lehet.Látogassatok el hozzánk!