Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PORADNIK STUDENTA

Katalog studenta i nie tylko...

TEMATYKA

05

ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKIKONTAKT

04

PRZYPISYIBIBLIOGRAFIA

03

IBUK libra

02

WIRTUALNE BIBLIOTEKI

01

RODZAJE KATALOGÓW

http://www.kp.kalisz.pl/

Kliknij tutaj:

Strona internetowa Książnicy Pedagogicznej

Link do Książnicy:

Katalogi - jak znaleźć?

Katalog biblioteczny to elektroniczna baza danych wszystkich dokumentów bibliotecznychznajdujących się w bibliotece. Wyróżniamy takie katalogi jak:

  • Katalog książek
  • Katalog czasopism
  • Katalog zbiorów specjalnych
  • Kartotekę zagadnieniową

Rodzaje katalogów:

I. Wejdź na stronę KP: http://kp.kalisz.pl/.II. Kliknij w zakładkę: KATALOG KSIĄŻEK.III. Strona startowa katalogu to wyszukiwanie proste. Wpisujesz dowolnie temat, autora, tytuł. Wyszukiwanie zaawansowane daje możliwość zawężenia listy wyników.IV. Wyszukiwanie zaawansowane. Tutaj musisz wybrać kategorię, która Cię interesuje. Jeśli poszukujesz autora, wybierasz Autor; podobnie z tytułem.V. Temat: To kategoria szczególnie użyteczna przy doborze literatury do prac pisemnych. Wpisujemy konkretnie temat, np. rozwój, pedagogika wczesnoszkolna, media itd. System będzie podpowiadał jakie są dostępne kategorie.

Katalog książek - jak skorzystać?

wyszukiwanie proste

Katalog książek

Link do katalogu książek:

Tutaj wybieramy kategorię wg której chcemy przeszukać katalog.

wyszukiwanie zaawansowane

Katalog książek

Po wpisaniu określonego tematu wyświetlają nam się określone pozycje. Listę wyników możemy zawęzić poprzez określenie: formy i typu, dostępności, placówki.Jak dobrać najnowsze pozycje?Rok wydania: tutaj mamy do wybrania przedział, który nas interesuje. W nawiasie została podana liczba egzemplarzy. Można wybrać kilka opcji.Oprócz tego można wybrać okres powstania dzieła, kraj wydania, język, odbiorcę, dodatkowe tematy, gatunek i dziedzinę.

Link:

KATALOG CZASOPISM - baza danych obejmująca czasopisma dostępne w Książnicy Pedagogicznej.

Katalog czasopism

Link:

Zbiory Specjalne obejmują: Rękopisy Starodruki Mikrofilmy Płyty CD Taśmy magnetofonowe Płyty gramofonowe Filmy VHS Grafiki Fotografie Dokumenty życia społecznego Przeźrocza KartografięCzytelnik może wypożyczać na zewnątrz multimedia, kasety video i taśmy magnetofonowe.

Katalog Zbiorów Specjalnych

WSKAZÓWKI:Katalog on-line Zbiorów Specjalnych umożliwia wyszukiwanie dokumentów poprzez wybranie opcji: autor, tytuł, sygnatura, hasło przedmiotowe i inne; Wielkość liter nie ma znaczenia. WyszukiwanieDane autorów należy wpisywać w kolejności: NAZWISKO IMIĘ.Aby wpisać poprawnie hasło przedmiotowe należy sformułować główny temat (np.: Przemoc w szkole - film edukacyjny; Warszawa - plan miasta) Aby uszczegółowić wyszukiwanie można użyć opcji „słowa w wybranych indeksach” oraz „słowa w dowolnym indeksie”.

Katalog Zbiorów Specjalnych - jak korzystać?

Każdy dokument w zbiorach specjalnych zaopatrzony jest w numer klasyfikacyjny „sygnaturę”. CD Dokumenty elektroniczne (możliwość wypożyczenia na zewnątrz)ST Stare drukiGF FotografieP PrzeźroczaR RękopisyM MikrofilmyK KartografiaKV Kasety videoG GrafikiPŁ Płyty gramofonoweMZ MuzykaliaDS Dokumenty Życia Społecznego

Numery klasyfikacyjne w katalogu Zbiorów Specjalych

Miejsce służy pielęgnowaniu pamięci o jednym z najwybitniejszych kaliskich artystów plastyków, ale także kronikarzu Kalisza. W zrekonstruowanej pracowni mistrza odbywają się prelekcje dla młodzieży szkolnej poświęcone artyście i jego dorobkowi. Pracownia znajduje się pod opiekąDziału Zbiorów Specjalnych.

Pracownia Władysława Kościelniaka

Ciekawostka

KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA – szczególnie pomocna przy tworzeniu literatury przedmiotu. Służy do wyszukiwania konkretnego tematu zarówno w czasopismach jak i książkach. Jeśli zależy nam głównie na artykułach, zaznaczamy tę informację po lewej stronie w: Forma i typ – artykuły.

Kartoteka zagadnieniowa

Link do Kartoteki zagadnieniowej:

Tutaj możemy zawęzić kategorie i wybrać te, które nas najbardziej interesują. Szczególnie pomocne jest to w wyszukiwaniu artykułów.

Kartotekazagadnieniowa

Link do IBUK libra:

Jest to największa wypożyczalnia internetowa w Polsce. W Wypożyczalni Książnicy Pedagogicznej można uzyskać dostęp do Libry poprzez kontakt z Wypożyczalnią (telefoniczny, mailowy, osobisty). Czytelnik Książnicy otrzymuje kod, który wprowadza do Libry.

IBUK libra

I. Wchodzimy na stronę internetową : https://libra.ibuk.pl/.II. Logujemy się przez Facebooka, Gmaila lub rejestrujemy się.III. Gdy mamy już kod dostępu, jesteśmy zalogowani, otworzy nam się strona główna. Po lewej stronie widnieje katalog oraz opcja: zmień instytucję. Klikamy i wpisujemy KOD PIN.IV. Wybierając kolejne pozycje możemy tworzyć własną bibliotekę i swobodnie korzystać z dostępnych publikacji. Link do Przewdonika po IBUK libra: https://view.genial.ly/5fa534d39d0c0a0d1c07c541/presentation-przewodnik-po-ibuk-libra

IBUK libra - jak skorzystać?

I. Wolne lektury - II. POLONA - III. LEKTURY.GOV.PL -IV. Federacja Bibliotek Cyfrowych - V. Opolska Biblioteka Cyfrowa - VI. Google Books - VII. Academia.edu -

Wirtualne biblioteki

I. Przypis źródłowy – zwykły – książka [wydawnictwo zwarte]Konstrukcja: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł książki kursywą, Miejsce wydania, rok wydania, strona. Np.: L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24. II. Praca / Rozdział w dziele zbiorowym [gdy każdy rozdział jest innego autorstwa]Konstrukcja: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu kursywą, w: Tytuł pracy zbioru kursywą, Inicjał imienia autora zbioru. Nazwisko autora zbioru (red.), Miejsce wydania, rok wydania, strona.Np.: Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008, s. 185-187. III. Praca zbiorowa - książka [wydawnictwo zwarte] - autorzy staliKonstrukcja: Tytuł kursywą, Inicjał imienia. Nazwisko (red.), Miejsce wydania, rok wydania, strona. Np.: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008, s. 185-187. IV. Artykuł z czasopisma:Konstrukcja: Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu w czasopiśmie, „Tytuł czasopisma”, rok wydania, numer (i inne oznaczenia numeru), strona.Np.: M. Kijewska-Trembecka, Kanadyjskie wymiary nacjonalizmu z perspektywy środkowoeuropejskiej, „Przegląd Polonijny” 1995, nr 1, s. 115.

Rodzaje przypisów

V. Źródła internetowe:Konstrukcja: *Autor–jeśli jest*, Tytuł, link, [data dostępu].Np.: CIA World Facebook 2007, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html#People, [dostęp: 20.05.2007]. VI. Gdy dzieło było wcześniej cytowane w całej pracy – Dz. cyt./Op.cit.L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24.Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 20084, s. 185-187L. Gardocki, Prawo..., dz. cyt., s. 26.VII. Gdy następny przypis dotyczy dzieła przed chwilą cytowanego – Tamże/Ibidem.L.Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 24.Tamże, s.36.

Rodzaje przypisów

Bibliografię dzielimy na literaturę podmiotu i literaturę przedmiotu. Literatura podmiotu wybrane do analizy teksty literackie, ikonograficzne, filmowe, których dotyczy temat prezentacji.Literatura przedmiotu wybrane opracowania naukowe, książki, artykuły pozwalające poznać stan badań nad interesującym nas tematem.

Bibliografia - informacje

BibliografiaLiteratura podmiotu:Kochanowski J., Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1991. Literatura przedmiotu:Wydawnictwa zwarte:Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja, pod red. Z. J. Nowak, T.1, Katowice 1985. Weintraub W., Rzecz czarnoleska, Kraków 1977.Artykuły:Bedynak J., Semantyka nazw. „Fraszka” a konteksty kulturowe, „Pamiętnik Literacki” 2018, z.1.Źródła elektroniczne:Zmudzińska W., Religijność Jana Kochanowskiego w świetle jego twórczości, https://historia.org.pl/2019/09/23/religijnosc-jana-kochanowskiego-w-swietle-jego-tworczosci/. [dostęp: 04.11.2020].

Bibliografia - przykład

Szczegółowych informacji w sprawie przypisów i bibliografii udziela:Dział Informacyjno - BibliograficznyKontaktCzytelnia: telefon: (62) 767 68 83email: czytelnia@kp.kalisz.pl

Kontakt:Wypożyczalnia tel. 62 767 68 83email: wypozyczalnia@kp.kalisz.pl

Chcesz do nas dołączyć?

1. Konto można założyć online. Wchodzimy na stronę internetową KP: http://kp.kalisz.pl/. Po lewej stronie znajduje się zakładka : ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI (klikamy i wypełniamy formularz. Wówczas można już rezerwować książki. Pozostałe formalności: wydanie karty, opłaty (rejestracja 10 zł; karta 5 zł), podpisanie Karty Zobowiązania zostaną dopełnione w Wypożyczalni. 2. Konto można również założyć bezpośrednio w bibliotece. Potrzebny będzie dowód osobisty. Zostanie podpisana Karta Zobowiązania, a następnie wydana karta czytelnika. Czytelnik zostanie zapoznany z regulaminem Ksiażnicy.Zostaną podane informacje o koncie elektronicznym. 3. Limit książek to 10. Okres wypożyczenia to miesiąc. Gdy książka będzie potrzebna dłużejmożna ją przedłużyć 2-krotnie, pod warunkiem, iż inny czytelnik wcześniej jej nie zarezerwowuje. Można ją prolongować poprzez swoje konto online albo telefonicznie: 62 767 68 83 .4. Kara za przetrzymanie książki wynosi 0,15 gr za każdą dobę.5. Zalecamy rezerwować książki dzień wcześniej. Niektóre książki mogą być dostępnepo godzinie 12-nastej następnego dnia ze względu na ich inną lokaliację księgozbioru.

Informacje dla czytelnika:

Należności wobec Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu prosimy wpłacać na konto:PKO BP SA 35 1020 4027 0000 1002 1520 1349W zależności od rodzaju należności w tytule przelewu należy podać:1. kara za przetrzymane zbiory: imię i nazwisko osoby obciążonej karą oraz tekst - wpłata za przetrzymane zbiory, Kalisz2. opłata rejestracyjna: imię i nazwisko właścicela karty bibliotecznej oraz tekst - opłata rejestracyjna 10 zł, Kalisz3. opłata za wydanie karty: imię i nazwisko właściciela karty bibliotecznej oraz tekst - opłata za wydanie karty bibliotecznej 5 zł, Kalisz

Wpłaty na konto bankowe

Zasady korzystania z biblioteki w trakcie pandemii

Zaprasza Dział Udostępniania Zbiorów

PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul. Południowa 62

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9 -19sobota 9 – 14

tel. 625065971

adres mailowy: wypozyczalnia@kp.kalisz.pl

Kontakt