Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza

kl 8, podręcznik str. 31

Celebracja EUCHARYSTII

PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI

Dlaczego Msza Święta jest tak ważna? Dlaczego nazywamy ją "centrum życia Kościoła"?

  • Kto i kiedy ustanowił Eucharystię?
  • Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił Eucharystię?
  • Co znaczy słowo " Eucharystia"?
  • Co nam daje Eucharystia jako Komunia Św.?

Czy wiesz?

  1. Z jakich części składa się Msza Święta?
  2. Jakie elementy możemy wyróżnić w liturgii Słowa?
  3. Z jakich części słaa sie liturgia Eucharystyczna?.
  4. Jak powinien wyglądać nasz osobisty udział we Mszy Świętej?

Czego nauczysz się dzisiaj?

Z jakich części składa się Msza Święta?

Co wchodzi w skład:

Liturgii Eucharystycznej

Liturgii Słowa

Ewangelia

homilia

wyznanie wiary

aklamacja

psalm responsoryjny

Modlitwa powszechna

II Czytanie

I Czytanie

wykonaj zadanie 1 / str.16

zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym

Dopuść ich do oglądania Twojej światłości

Pamiętaj Boże o swoim Kościele...Spraw aby lud wzrastał w świętości

pierwszy dzień tygodnia

dziękczynienia

zad. 3/ str. 17

do domu

skorzystaj z tekstu 5. Aklamacja ze str.19

Obejrzyj filmik

kliknikj w kraba

dziękuję!

zadanie domowe pomódl się za kapłanów