Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Primorski krajevi kviz znanja

Start

1. Koja je glavna luka za teret?

Rijeka.

Zadar.

Pula.

2. Koja je najveća putnička luka?

Ploče.

Split.

Trogir.

3. Koji dio Primorske Hrvatske je gušće naseljen?

Priobalje.

Dalmatinska zagora.

Otoci.

4. Po kojim obilježjima su poznati gradovi i sela primorskih krajeva?

Široke ulice i pravilan izgled.

Uske ulice i četvrtasti izgled.

Uske ulice i nepravilan izgled.

5. Kako se zovu dva grada koja su najgušće naseljeni?

Pula i Zadar.

Šibenik i Sinj.

Rijeka i Split.

6. Kako se zove prirodno jezero koje je ujedno i park prirode?

Peruško jezero.

Vransko jezero.

Baćinsko jezero.

7. Kako se zove viteška igra u spomen na pobjedu nad Osmanlijama?

Sinjska alka.

Drniška alka.

Kninska alka.

8. Koji je naziv za poljska skloništa napravljena u krugu od kamena u suhozidu?

Toranj.

Kažun.

Balun.

9. Kako se zove bojni ples koji potječe s Korčule?

Balun

Moreška

Čotiš

10. Eufrazijeva bazilika, Dioklecijanova palača, Povijesna jezgra Trogira, katedrala sv.Jakova su pod zaštitom....

Europske unije.

NATO saveza.

UNESCO-a.

Čestitke!

Igraj ponovo?