Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

DESMOND TUTU

Interactive Image

CRAIG HODGES

Interactive Image

CLC MALL MAP

Interactive Image

VANDANA SHIVA

Interactive Image

BERTA CÁCERES

Interactive Image

VIRTUAL LIBRARY

Interactive Image

Transcript

UPUTE

Poigrajte se u parku i uvježbajte pisano oduzimati šesteroznamenkaste brojeve. Da biste se mogli poigrati na spravi u parku, morate najprije riješiti zadatak. Započnimo igru!

Igrajte se i računajte!

Razlici brojeva 483 232 i 62 175 dodajte prethodnik broja 170 000.

Izračunajte.396 758 - 34 100 =

.

Od broja 189 428 oduzmite najmanji peteroznamenkasti broj s različitim znamenkama čiji zbroj znamenaka iznosi 15.

Od najvećeg šeteroznamenkastog broja čiji je umnožak znamenaka 63 oduzmite broj 250 210.