Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

Katecheza 20

Bóg opiekuje się ludźmi

Podsumowanie

Modlitwa

Index

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń do klasy 5 sp: "Bóg poszukuje człowieka" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020

Bibliografia

Modlitwa

Zadania

Naucznie Kościoła

Józef zapowiedzią Pan Jezusa

Słowo Boże w obrazach

Słowo Boże

Słowo Klucz

Wprowadzenie

Temat

Indeks

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Modlitwa

Każdy z nas wychowuje się w rodzinie.Rodzinę tworzą rodzice, dzieci, dziadkowie.W każdej rodzinie bardzo ważne jest okazywanie sobie wzajemnej miłości, troski, pomocy i wsparcia w trudnych doświadczeniach.

Wprowadzenie

czyli opieka Pana Boga nad ludźmi

Opatrzność

Słowo Klucz

Pan Bóg powołał na Ojca narodu wybranego Abrahama.Abraham miał syna Izaaka.Izaak miał dwóch synów: Ezawa i Jakuba, któremu Bóg dał na imię Izrael.Posłuchajmy z uwagą dziejów jednego z synów Jakuba - Józefa.

Słowo Boże

W swej ufności otrzymał dar tłumaczenia snów, dzięki któremu uratował od głodu i śmierci nie tylko Egipcjan, ale też swoją rodzinę.

Józef doświadczył cierpienia, ale z całego serca ufał Bogu i nie zawiódł się.

Bóg realizuje plan zbawienia ludzi, opiekując się Józefem, jednym z dwunastu synów Jakuba Izraela.

Słowo Boże w obrazach

Jezus cierpiał niewinnie sprzedany przez swego ucznia.

Józef cierpiał niewinnie sprzedany przez braci.

Józef zapowiedzią Pan Jezusa

Historia sprzedania Józefa do niewoli stanowi jeden z przykładów Opatrzności Bożej.

"Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu" [KKK 321].

Nauczanie Kościoła

1. Historia Józefa uczy nas, że Pan Bóg pomaga tym, którzy Mu ufają i mają dobre zamiary. Obdarza różnymi darami, czasami posługuje się innymi ludźmi.2. Żyjąc w rodzinie, powinniśmy być za siebie odpowiedzialni, troszczyć się o siebie nawzajem i dawać przykład ufności Bogu, który zawsze jest blisko nas.

Podsumowanie

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Zadania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa

Podręcznik do religii dla kl. 5 "Bóg poszukuje człowieka" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, Radom 2020; str. 52-53.http://www.youtube.com/watch?v=K-FdwPVly4chttps://www.biblijni.pl/Rdz,37,1-36http://www.biblijni.pl/Rdz,41, 1-57http://www.youtube.com/watch?v=1mGn8PWRxeYhttp://www.youtube.com/watch?v=ksdhKmAsqckhttp://www.freebiblieimages.org/illustrations/joseph-pharaoh-dreams/Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotinum, Poznań 2002.

Bibliografia