Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

Katecheza 25

Przejście przez Morze Czerwone

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń do klasy 5 sp: "Bóg poszukuje człowieka" pod red. ks Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020

Bibliografia

Zakończenie i modlitwa

Ćwiczenia

Symbole sakramentu chrztu

Słowo klucz i wprowadzenie

Słowo Boże

Index

Przejście przez Morze Czerwone zapowiedzią chrztu

Nauczanie Kościoła

Modlitwa

Tytuł

INDEX

MODLITWA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Morze Czerwone

Dzisiaj dowiesz się o tym, co wydarzyło się nad Morzem Czerwonym

SŁOWO KLUCZ I WPROWADZENIE

Mojżesz i cały lud zatrzymali się nad brzegiem Morza Czerwonego. Przestraszyli się, gdy zobaczyli ścigających ich Egipcjan. Mojżesz zwrócił się do Boga w ufnej modlitwie i Izraelici otrzymali pomoc. Bóg sprawił, że morze się rozstąpiło.

SŁOWO BOŻE

- Bóg sprawił, że Izraelici przeszli przez Morze Czerwone. - Wojsko faraona zostało zatopione. - Przejście przez Morze Czerwone pozwoliło Izraelitom opuścić niewolę w Egipcie i umożliwiło im dalszą drogę do Ziemi Obiecanej. Jest ono zapowiedzią chrztu świętego.

NAUCZANIE KOŚCIOŁA

  • Wyzwala nas z grzechu i niewoli szatana.
  • Wprowadza nas na drogę zbawienia, daje życie wieczne.
  • Włącza nas do nowego Ludu Bożego - Kościoła.
  • Wyzwoliło Izraelitów z niewoli egipskiej.
  • Ułatwiło drogę do Ziemi Obiecanej.
  • Izraelici stali się ludem Bożym.

PRZEJŚCIE PRZEZ MORZE CZERWONE

CHRZEST

Przejście przez Morze Czerwone zapowiedzią chrztu.

SYMBOLE SAKRAMENTU CHRZTU

ĆWICZENIA

Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.

Jesteśmy dziećmi Bożymi i powinniśmy troszczyć się o naszą wiarę. Rozwijamy ją i umacniamy między innymi przez słuchanie, rozważanie i wypełnianie słowa Bożego, przestrzeganie przykazń, a także przyjmowanie sakramentów.

ZAKOŃCZENIE I MODLITWA

Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej pod red. ks. Stanisława Łabendowicza. Sandomierz 2020. Str. 62-63. http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=160http://www.biblijni.pl/https://www.symbole.pl/symbole-chrztu-swietego/https://learningapps.org/view1736920https://www.youtube.com/watch?v=1di5E9bBWDM https://www.youtube.com/watch?v=CWcLEiswNcEhttps://www.youtube.com/watch?v=Pd0YVQHdSqwhttps://www.youtube.com/watch?v=VDuVzNdhf-k

BIBLIOGRAFIA I NETOGRAFIA