Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kviz znanja

Nizinska Hrvatska

Pitanje 1 od 5

1. Nizinski reljef prikazan je ....

tonovima plave boje.

tonovima smeđe boje.

tonovima zelene boje.

Sljedeće

Točno!

Pitanje 2 od 5

2.Poplave u nizinskim krajevima uzrokuju...

rijeke.

močvare.

bare.

Sljedeće

Točno!

Pitanje 3 od 5

3.Grana gospodarstva koja se bavi uzgojem biljaka je....

poljodjelstvo.

rudarstvo.

šumarstvo.

Sljedeće

Točno!

Pitanje 4 od 5

4.Drvna industrija zasniva se na preradi drva....

primorskog bora.

masline.

hrasta lužnjaka.

Sljedeće

Točno!

Pitanje 5 od 5

5. Starije nalazište nizinskih krajeva je...

svetište u Aljmašu.

Vučedol kraj Vukovara.

ostaci rimskog grada.

Točno!