Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Un projecte Museu-Escola

Revolutionary ideas from the past

Past to present

De l'oli d'oliva al bitcoinDels gladiadors a NetflixDe la Rosetta Stone al Google TranslateDels Sofistes a l'Auron Playi de moltes més històries....

Revolutionary ideas from the past

Past to present

Ens preocupa...?

Seu i escolta

En vols saber més?? segueix.

Take a seat

Tik-Toks, Insta Stories , Hologrames, Recreacions virtuals amb Cospaces i vídeos 360 que creen sinergies amb el llegat passat i present d’un museu, en aquest cas el “Museu del Suro” de Palafrugell https://museudelsuro.cat/ i que vol donar resposta a la necessitat d’atraure els joves vers el fet museístic i cultural

“From Past to Present” és un projecte transversal focalitzat en el treball competencial i per àmbits per tal d’apropar als alumnes el llegat del passat i fer-los conscients de la necessitat de conèixer i valorar el patrimoni per tal de valorar-lo , recrear-lo i divulgar-lo. Es tracta que esdevinguin generadors de contingut mitjançant la tecnologia educativa i les xarxes socials.

Descripció del projecte

A través del projecte creem un mentoratge amb l’equip del Museu del Suro per tal de crear una comunitat d’aprenentatge a dues bandes. D’aquest manera, a partir d’aprenentatges del passat els alumnes ideen i generen productes que apropen a la societat el llegat patrimonial del poble.

El projecte parteix de 4 àmbits principals: àmbit social, àmbit lingüístic -llengua anglesa , àmbit cíentíficotecnològic i àmbit digital amb intervencions específiques d’altres àrees.

Descripció del projecte

A partir d’aquí treballem per la sinergia entre els 3 reptes i amb la contribució dels alumnes generem “FROM PAST TO PRESENT” on són els nois i noies de 2n d’ESO els que esdevenen generadors de contingut i així dissenyen gadgets i/o contingut per difondre patrimoni i cultura a partir d’un procés d’investigació i treball de camp És un projecte en aliança amb el Museu dle Suro de Palafrugell

Com pot la tecnologia contribuir i establir una relació harmònica amb un museu?

El punt de partida són 3 inquietuds

Com podem fer per tal que sentin interès pel fets històrics que han traçat les nostres generacions?

Com podem vincular els joves amb el patrimoni cultural i el llegat cultural?

Punt de partida

9. Presentació pública a l'equip gestor del Museu del Suro de PalafrugellDirectorResponsable del servei educatiuResponsable dels espais oberts i les xarxes socials

7. I si al Museu hi haguessin hologrames? 6. I si fem una visita 360?7. I si recreem el Museu en Realitat Virtual i Realitat Augmentada?8. Fem TikToks?

5. Com podem connectar joves i museus? 6. El Museu del suro un tresor a l'Empordà : treball de camp7. Quines eines tecnològiques ens poden ajudar?

4. Draw My Life : els grans esdeveniments de la història : ideació i recreació digitalProcés de Design Thinking

  1. TikTok i Museus? Inspiració
  2. De l'oli d'oliva al bitcoin i dels gladiadors a Netflix, escalfem motors
  3. Mireu què fan al Guggenheim

Comunicació i difusió

Executem

Investigació

Comencem

Sequència didàctica

Fase de Motivació

Àmbit cientifico tecnològic

06

Àmbit Cultura i valors

05

Emprar la llengua estrangera com a eina vehicular de cohesió social i divulgació

Conscienciar sobre la necessitat de preservar el patrimoni i establir vincles amb entitats que el gestionin

Generar productes que mitjantçant la tecnologia educativa i/o xarxes socials contibueixin a la difusió de la cultura

Elaborar contingut inèdit a partir de la investigació

Emprar la tecnologia educativa com a eina facilitadora de processos d’aprenentatge

Apropar l’entorn més immediat cultural als alumnes . Conèixer i saber sobre el llegat per valorar-lo i contribuir-ne a la preservació i divulgació

Àmbit Digital

Àmbit artístic

Àmbit social

04

03

02

Àmbit linguístic

01

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

FASE DE MOTIVACIÓ

Inspirem-nos

Seguim!

Título aquí

2019

Título aquí

Comença mirant aquest vídeo

Vols jugar? Entra al wordwall

Some concepts to understand better

Original document

concepts

Practica!

Observa el següent enllaç

Anem a veure diferents exemples

Relacionem diferents idees

Inspirem-nos

El teu torn!

Diferents estils molt diferents que us poden servir d'inspiració

- Visita virtual - Taller d'expressió artística

utilitzeu el hastag:#pasttopresent

Anem a visitar el Guggenheim de Bilbao

Art Experience

Título aquí

219

Título aquí

Seguim!

Título aquí

2019

Título aquí

Practiquem a l'aula

Seguim a veure el resultat final

Exemples de Storyboards

COMENCEM

Què en saps del llegat del passat?

Mind maps help main ideas!

Título aquí

219

Título aquí

Clica!

A continuació et facilitem un storyboard per tal puguis ordenar les idees dels "Mind maps"

Aqui tens la rúbrica avaluativa

Som-hi

Título aquí

219

Título aquí

What we learnt:DRAW MY LIFEMain concepts from the past

INVESTIGUEM

Treball de camp

Treball de camp al Museu del suro. Gràcies a la Laura Requena per les "súper" explicacions

Treball a l'aula de projectes

4.

EXECUTEM

Generem contingut

Visita a algunes sales del Museu recreades amb cospaces

Entra al museu!

Hologrames

Utilitzant el Cospaces i la programació basada en Scratch

Representem el procés d'extracció del suro

Ens atrevim amb els reels

https://youtu.be/t2W54fVeDEA

Ens atrevim amb els reels

i amb la realitat augmentada

I també amb les Xarxes Socials

5.

PRESENTACIÓ PÚBLICA

Generem contingut

Presentem el projecte a claustre i als responsables del museu

2. Ho comuniquem

1.Al portafoli digital expliquem les nostres evidències d'aprenentatge

HO VALOREM i ENS AVALUEM?

3. Ho posem en comú

TO BE CONTINUED!

TreballadorES del museu

Treballadors del Museu

UNA IDEA: observeu les fotos i penseu què inspiren

Podem seguir generant sinergies Museu-Escola?

I, DESPRÉS , QUÈ?

Xevi Viñas @ivex90Àmbit Social

Joan BassaÀmbit Digital

Amb la col·laboració de:

Montse Jiménez @montserratjimviÀmbit lingüístic llengua estrangeraCoordinadora Projectes

AUTORS

-ALUMNES DE 2n ESO A i B ESO , per la motivació i implicació-Equip DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA de Prats de la Carrera -Museu del Suro .Director: SR PEP ESPADALÉResponsable DEL SERVEI EDUCATIU: SRA Laura Requena Responsable ESPAIS OBERTS I Xarxes Socials: SRA GEMMA ESPINETGuggenheim Bilbao AMB LA DINAMITZACIÓ DE LA SRA.Àngels Soriano

Agraïments MOLT especials