Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

איך ביום אחד- הכל יכול להשתנות

גורל יהודי פולין

למדו בשקף הבאוכשאתן מוכנות עברו למבדק

...יום אחד הכל השתנה

חפשו את השינויים שהתרחשו ומוצגים בשקף זה. השלימו לפי מה שמצאתן את דף העבודה. !כשאתן מוכנות- עברו לבוחן

ענו בעל פה בקבוצה- מדוע לדעתכם חיפשו הגרמנים קודם כל את הרב? מדוע רצו לבזותו, ולגרום לו לבזות את ספרי התורה? מה הייתה מטרת ההתעללות וההשפלה מבחינת הגרמנים?

כדי להוסיף על חוסר הוודאות- חלקם מהמעצרים היו לזמן מוגבל וחלק ללא הגבלת זמן.

(שאלה ראשונה (מתוך 5

?עם כיבוש פולין שולטים הגרמנים על

מאות אלפי יהודים

עשרות אלפי יהודים

מיליוני יהודים

לשאלה הבאה

!נכון

(שאלה שניה (מתוך 5

?הגרמנים פוגעים בעיקר ביהודים בעלי מראה דתי

נכון

לא נכון

תלוי במצב הרוח שלהם

לשאלה הבאה

!נכון

(שאלה שלישית (מתוך חמש

החיילים הגרמנים שפלשו לפולין ?חששו מדעת הקהל העולמית

לא הזיז להם

התעסקו רבות בדעת הקהל

דאגו מזה קצת

לשאלה הבאה

!נכון

שאלה רביעית

לגרמנים הייתה תוכנית מסודרת לגבי היהודים ?עוד טרם נכבשה פולין

נכון מאוד- הם גרמנים הכל מתוכנן

פחות או יותר מתוכנן- הם ידעו מה הם עושים

לא נכון הם אילתרו

לשאלה הבאה

נכון

שאלה חמישית

היו יהודים שנחטפו לעבודות כפייה מזדמנות ?והיו כאלו שנחטפו לעבודות כפייה לזמן ארוך

לא נכון

נכון

לא יודעת

מה זה לא יודעת??? אז תנחשי!!!!

לתוצאות המרגשות

Right!

תוצאות

0 נכונות

1-2 נכונות

3-4 נכונות

5 נכונות

מהר מהרעני שוב על השאלות עד שתוכרזי כאלופת העולם!

בוקר טוב, כולם להתעוררזמן לתקן ולהצטיין!

אילו התלמידות שלי כל הכבוד

אליפותתתתתתכל מילהמיותרת

- חידה לסיום- מה המשותף לסמלים הבאים

...מענה לתשובה יש לשלוח למורה בפרטי