Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KontakT

Klasa wialozawodowa!!!Nauka odbywa się przez 2 dni w szkole - przedmioty ogólnokształcące, a przez 3 dni u pracodawcy - nauka zawodu.Uczeń jest młodocianym pracownikiem!

Zdjęcia

Info

praca

ulotka

Magazynier-logistyk

Fotogaf

Każde zdjęcie opowiada inną historię!Fotograf zajmuje się przygotowaniem planu zdjęciowego, rejestracją i obróbką zdjęć. Można wykonywać różne zdjęcia - od portretów, po krajobrazy, wydarzenia oraz modę.

Fotogaf

Praca w magazynie to nie tylko przyjmowanie i składowanie towarów, ale także wystawianie dokumentacji. Magazynier dba o to, aby składowane towary nie uległy uszkodzeniu.

Magazynier-logistyk

KontakT

Link do ZS

Baza

Współpracują z nami

Technik ochrony srodowiska

Technik technologii chemicznej

Technik analityk

Zdjęcia

www

ulotka

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów, oraz analizy specjalistyczne za pomocą aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych . Dlaczego powinnaś/-eś wybrać kierunek technik analityk? Absolwent w zawodzie technik analityk przygotowany będzie m.in. do pracy: - w laboratoriach przemysłowych,- w laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa,- w laboratoriach środowiskowych ,- w laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego, - w laboratoriach klinicznych,- w laboratoriach naukowo- badawczych,- w laboratoriach kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii.

Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy: - prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych, - kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, ocenianie jakości produktów i półproduktów. Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych. Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

zdjęcia

ulotka

WWW

Technik ochrony środowiska wykonuje następujące zadania zawodowe: - badania stanu środowiska; monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;- sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; - planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami; planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.Zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskiej.Polityka Unii Europejskiej jest nastawiona na zwiększenie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego, stale rozwija się infrastruktura związana z ochroną środowiska. Zakłady przemysłowe inwestują w filtry i ekologiczne produkty, budowane są oczyszczalnie ścieków, rośnie zapotrzebowanie na ekspertów od spraw wodociągów i kanalizacji, klimatyzacji, oczyszczania powietrza. Pracę dostaną też specjaliści od odkażania.

Technik spedytor

ulotka

www

zdjęcia

Technik spedytor to zawód cieszący się coraz większą popularnością i dający duże możliwości na rynku pracy. Żyjemy w dobie ciągłego rozwoju transportu, zwłaszcza w dziedzinie przewozów międzynarodowych. Technik spedytor zajmuje się organizacją transportu, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, wyborem trasy i przewoźnika. Po ukończeniu Technikum możesz:- pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych- zajmować się organizacją przewozów w przedsiębiorstwach transportowych- zajmować się obsługą towarów w portach lotniczych i morskich- być agentem celnym (po zdobyciu dodatkowych uprawnień)- obsługiwać magazyny czasowego składowania w trakcie procesu transportowego

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego, zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania oraz wykonuje i publikuje w Internecie wszelkiego rodzaju projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest potrzebny w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Technik informatyk

ULOTKA

INFO

ZDJĘCIA

Technik informatyk zajmuje się obsługą programów komputerowych oraz opracowuje własne aplikacje i algorytmy według podanych założeń, programuje w wybranym języku programowania oraz potrafi obsługiwać urządzenia peryferyjne. Absolwent Technikum może• pracować w firmie jako technik informatyk,• założyć swoją własną firmę informatyczną zajmującą się np. odzyskiwaniem danych z nośników, współpracować z Policją w tym zakresie,• pójść na studia informatyczne.