Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ПЕРЕГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Смолій В. А. Петро Дорошенко / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К. : Арій, 2013. - 608 с. - (Гетьман України та їхня доба). У праці із залученням ґрунтовної джерельної бази відтворено історичний портрет Петра Дорошенка — одного з найбільш харизматичних політичних лідерів козацької України середини та другої половини XVII ст. Його життєвий шлях і діяльність висвітлюються на широкому тлі міжнародних відносин у центрально-східному регіоні Європи з урахуванням сукупності внутрішніх чинників, а також тих складних геополітичних реалій, у яких опинилася Українська держава після смерті Б. Хмельницького. Розрахована на фахівців-істориків, викладачів і студентську молодь, а також широкий читацький загал.

Смолій В. А. , Степанков В. С. Богдан Хмельницький : соціально-політичний портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - 2-ге вид., доп., перероб. - К. : Либідь, 1995. - 624 с. На строго документальній базі автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, які зумовили формування його світоглядних настанов, вплинули на політичний вибір. Богдан Хмельницький — гетьман, політичний діяч, полководець, дипломат, просто людина — всі ці його іпостасі знайшли висвітлення в книзі.Постать Б. Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де живуть і мислять десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею гетьмана.Для істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Загірня М. М. Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання / Марія Загірня. - К. : Дніпро, 1991. - 95 с. Зі сторінок книги постає перед нами світлий образ видатного політичного діяча початку ХVII століття, уславленого полководця і гетьмана українського козацтва Петра Конашевича-Сагайдачного.

Газін В. В. Павло Тетеря / Володимир Газін. - К. : Арій, 2013. - 224 с. - (ГетьманиУкраїни та їхня доба). Опрацювавши чимало джерел та історичної літератури, автор подає власне бачення соціально-політичного портрета українського гетьмана Павла Тетері (1663-1665 рр.), аналізує основні напрями його внутрішньої та зовнішньої політики, наголошуючи на зусиллях об’єднати козацьку Україну, яка зазнала трагічного розколу 1663 року. Видання розраховане на широке коло читачів, студентів, викладачів, науковців, усіх тих, хто цікавиться історією України.

Гітін В. Г. Видатні постаті козацької доби / В. Г. Гітін. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 336 с. Козацька доба – сліпуче яскрава епоха нашої історії, героїчна, жорстка, безмірно романтична епоха, коли нестямні пристрасті миттєво рятували або руйнували цілі держави, коли карколомні пригоди були звичною нормою буття, коли честь вважалася набагато ціннішою за життя, котре постійно балансувало на межі буття й небуття, а вчинки говорили за себе набагато красномовніше за будь-які, навіть найкрасивіші слова. Саме вчинки, діла, виявляють сутність людини, саме вони перш за все дають підстави вважати людину видатною особою. Для школярів, абітурієнтів та всіх, хто цікавиться історією України.

Мицик Ю. Тиміш та Юрій Хмельницькі / Ю. Мицик; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. — К. : Видавничий дім «Прадес», 2012. -120 с. Про гетьмана України Богдана-Зіновія Хмельницького написано велику кількість досліджень. А от про життя його синів Тимоша (1632—1653) та Юрія (1641—1685) відомо значно менше, хоча вони зіграли свою неабияку роль в історії України. Так, старший син гетьмана, Тиміш, брав участь у Зборівській битві, у походах на Молдову, де і загинув, а молодший, Юрій, був гетьманом Війська Запорозького, але зрікся булави, на деякий час постригся в ченці під ім'ям Гедеона, чинив невдалі спроби об'єднати Україну. Про життя братів Хмельницьких й розповідається в цій книжці.

Горобець В. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі. - К. : Парлам. вид-во, 2019. - 440 с. - (Серія "Політичні портрети"). Книга розповідає про одного з найбільш суперечливих персонажів козацької історії - гетьмана Лівобережжя України в 1663-1668 роках Івана Брюховецького. Життя яскравого представника доби так званої Руїни, його політичну, військову і дипломатичну діяльність репрезентовано на широкому історичному тлі, у контексті хитросплетеної взаємодії різноманітних чинників і впливів - внутрішніх, зовнішніх, об'єктивних, суб'єктивних, закономірних і алогічних. Звертаючи увагу як на незаперечні здобутки, так і очевидні втрати й помилки регіментаря, наголос робиться не на їхньому засудженні чи виправданні, а намаганні зрозуміти причини такого становища та його впливу на переспективи розвитку Козацької держави. Видання адресується науковцям, викладачам, студентам історичних факультетів, усім, хто цікавиться історією України.

Дмитро Вишневецький (Байда) : худ.-документальна книжка : для серед і ст. шкільного віку / Упоряд. і передм. А. В. Денисенка. - К. : Веселка, 1995. - 77 с. : іл. - (Гетьмани України) Художньо-документальна книжка про першого козацького гетьмана Дмитра Вишневецького (Байду).

Мицик Ю. Іван Виговський / Юрій Мицик. - худ.оформлювач. Є. В. Вдовиченко. - Х. : Фоліо, 2010. - 120 с. - (Знамениті українці) Іван Виговський - один з керівників Національно- визвольної війни 1648-1658 рр., найближчий помічник Богдана Хмельницького у розбудові Української держави, переможець в битві при Конотопі. Ставши гетьманом у надзвичайно складний період, Виговський намагався за будь-яку ціну зберегти незалежність України, на яку почав зазіхати царський уряд, проте не зміг об'єднати різні верстви українського суспільства і втратив владу. Вже не маючи владних повноважень, він зробив останню спробу прислужитися своїй країні, але загинув на самому початку нового етапу свого життя.

Пропонована література не є вичерпною і подана з фондів Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Ознайомитися з нею детальніше ви зможете, завітавши до бібліотеки.