Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

להמשך השיעור

ערכים, נורמות וסנקציות שיעור א- סנכרוני

?מהו ערך?מהי נורמה סוגי נורמות: מורס ופולקוויס?מהי סנקציה: סוגי סנקציות סנקציה חיובית/שליליתסנקציה פורמלית/ לא פורמלית

להמשך השיעור

?מה נלמד השיעור

להמשך השיעור

תוכלו לבחור ללמוד איך שאתם מעדיפים, לצפות במשדר או ללמוד את החומר תוך כדי קריאת היחידה

צפייה במשדר

להמשך השיעור

ערכים: אידיאלים, אמות מידה, בתחום המוסר האמונה וההתנהגות הערכים מבחינים בין טוב ורע, בין מקובל ולא מקובל, צודק ולא צודק הם מנחים את בני החברה בהתנהגותם ומשמשים קני מידה לבחירת התנהגויות את הערכים אנו לומדים מהמשפחה, החברים, מוסדות חינוך ואמצעי התקשורת ככל שהחברה גדולה ומורכבת יותר, ויש בה הרבה תת-תרבויות, רק ערכים מעטים יהיו משותפים לכלל החברה

ערכים

ערכים

לחצו על הציורים לפי הסדר הבאהגדרהדוגמאותיישום

הגדרה

להמשך השיעור

נורמות

יישום

דוגמאות

לחצו על העיפרון לתחילת התרגול

כעת הזמן לתרגול

תרגול

ענו על השאלות הבאות

ערכים ונורמות

מבדק עצמי

יושר

הצלחה

כבוד

איזה ערך נגזר מהנורמה:לא להעתיק במבחנים

שאלה 1 מתוך 5

יפה מאוד!

לשאלה הבאה

ללמוד טוב למבחן

לסדר את החדר

לדבר בנימוס לאחרים

איזו נורמה נובעת מהערך: כבוד

שאלה 2 מתוך 5

כל הכבוד!!

לשאלה הבאה

הצלחה

חברות

כיבוד הורים

איזו ערך נגזר מהנורמה: להקפיד להיות בארוחת שישי בבית

שאלה 3 מתוך 5

מצוין!!

לשאלה הבאה

לשרת בצבא

לא לאחר לשיעור

לעבור לגור בחו"ל

איזו נורמה נובעת מהערך: אהבת המולדת

שאלה 4 מתוך 5

תשובה נכונה!!

לשאלה הבאה

אחריות

חברות

שאפתנות

איזו ערך נגזר מהנורמה: שמירת סוד של חבר/ה

שאלה 5 מתוך 5

יפה מאוד!!

לתוצאות

להמשך השיעור

לחזרה על המבדק

כל הכבוד לך, ניכר כי הבנת את החומר והצלחת ליישמו בצורה מדוייקת.זו הדרך להמשך!!

נראה כי הבנת את החומר ואף ידעת ליישמו רוב הפעמים, חזרה קצרה והתשובות במבדק יהיו מושלמות

אני חושבת שהחומר מובן לך אבל לא הצלחת ליישמו כראוי, אני מציעה לחזור שוב על החומר

אני חוששת שהחומר לא הופנם בצורה המיטבית, אני מציעה לחזור על החומר

5 תשובות נכונות

3-4 תשובות נכונות

1-2 תשובות נכונות

0 תשובות נכונות

תוצאות

להמשך השיעור

.5

.3

.2

.4

.1

כיצד לזהות נורמה בעזרת 5 שאלות

?מה לעשות

?מצפה ממי

? מי

? באילו תנאים

? מה התוצאות

זיהוי נורמה

להמשך השיעור

.5

.4

.2

.3

.1

כיצד לזהות נורמה בעזרת 5 שאלות- הדגמה

?מה לעשות להכנס לשיעור בזמן

?מצפה ממי מהתלמיד

? מי המורה

? באילו תנאים כשהשיעור מתחיל

? מה התוצאות/ תגובות חיובי- התלמיד יבין את החומר שלילי- התלמיד לא ייכנס לשיעור

זיהוי נורמה

לוח שיתופי

הכנסו ללוח השיתופי ורשמו ערך .אחד ושתי נורמות הנובעות ממנו בחרו נורמה אחת, מאחת הפתקיות של אחד החברים בכיתה וענו על 5 השאלות לזיהוי נורמה !אל תשכחו לרשום את שמכם

להמשך השיעור

מטלה

להמשך השיעור

סנקציה לא פורמלית

סנקציה פורמלית

סנקציה שלילית

סנקציה חיובית

סנקציות

סנקציות

דוגמאות

תלמיד העתיק במבחן

סנקציה שלילית לא פורמלית

סנקציה חיובית לא פורמלית

זוכה להערצת חבריו מרגיש סיפוק וגאווה

המורה מתעלמת ממנו והוא מרגיש חרטה ואשמה

סנקציה חיובית פורמלית

סנקציה שלילית פורמלית

זכה בצל"ש

המבחן נפסל

חייל ביצע פעולה נועזת בקרב

להמשך השיעור

סנקציות

נורמות

נורמות "ציווי יסוד" - מורס (Mores) נורמות בסיסיות בחברה, כאשר אי ציות להן פוגע במוסר החברתי ובחברה והסנקציות השליליות עליהן חמורות. נורמות מסוג מורס מבחינות בין טוב לרע, ולרוב מעוגנות בחוקים רשמיים

מורס- ציווי יסוד

פולקוויס-אורחות העם

סוגי נורמות

להמשך השיעור

נורמות "אורחות העם" - פולקוויס (Folkways) מנהגים עממיים העוברים מדור לדור, כאשר אי ציות להן לא נחשב לפגיעה חמורה בחברה ובמוסר החברתי, והסנקציות השליליות חמורות פחות נורמות מסוג פולקוויס מבדילים בין התנהגות מקובלת או ערכים, נורמות, סנקציות- מטלת סיכום לא מקובלת

!!כל הכבוד סיימתם את היחידה כעת חזרו לקלאסרום ועשו את מטלת סיכום- ערכים, נורמות וסנקציות

להמשך השיעור

הקשר בין ערך לנורמה

?נורמה= איך

?ערך = מה