Want to make creations as awesome as this one?

Presentació dels projectes Erasmus+ duts a terme al Col·legi Regina Carmeli de Rubí.

More creations to inspire you

Transcript

PROJECTES ERASMUS+

Improving professional skills in EU

+ info

Let's play together

+ info

Let's Get CLIL

+ info

2021-2027

2019 - 2021

2020-2022

Let's play together

2019 - 2021

Objectius del projecte

Països i alumnes participants

Opinions d'alumnes i professors

Mobilitat a la República Txeca

Activitats realitzades

Mobilitat a Lituània

Mobilitat a Catalunya

Mobilitat a Bulgària

05

01

03

07

02

06

Homepage

Let's. Get CLIL

04

Improving Professional Skills in EU

08

El nostre projecte espera reviure l'interès pels jocs tradicionals i té com a finalitat aconseguir els següents propòsits: 1- tornar a recuperar i reviure la nostra cultura tradicional, per la qual cosa no restarà oblidada. 2- fomentar un estil de vida saludable i esportiu posant a la pràctica aquests jocs antics, així com els jocs actuals. 3- conèixer similituds i diferències amb altres cultures a través d'aquests jocs tradicionals i nous. 4- introduir una nova forma d'aprendre a través d'eines digitals i amb projectes col·laboratius. 5- fomentar el respecte i la tolerància entre els nostres alumnes obrint-nos a una Europa global i coneixent noves cultures i maneres de fer i pensar.

Països participants: Lituània República Txeca Bulgària Catalunya Alumnes participants: 2n i 3r ESO

El projecte conté, entre d'altres, les següents activitats: - International Day of Languages - Trobada virtual amb els altres tres països: Kahoot - Vídeo/presentació de l'escola - Christmas cards - eBook amb jocs tradicionals de tots els països - Mobilitat a Txèquia - Mobilitat a Lituània - Mobilitat a Bulgària - Mobilitat a Catalunya Totes les activitats estan recollides a la següent pàgina del projecte: https://twinspace.etwinning.net/92649/home

Pendent de realitzar.

Pendent de realitzar.

1. Objectius del projecte

Els objectius del projecte són els següents:

 • Millora del nivell d’anglès dels docents de Primària i Secundària.
 • Coneixement i aplicació de la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) o CLIL (Content and Language Integrated Learning) a les aules de Primària i Secundària.
 • Millora de la gestió del centre per poder aplicar aquesta metodologia.
 • Ampliació de contactes amb docents i centres europeus per possibles projectes futurs eTwinning i/o Erasmus+ i intercanvi de bones pràctiques.
 • Millora de les Competències Bàsiques de comprensió lectora i oral d’anglès dels alumnes a mig/llarg termini.
 • Transmissió de cultura europea a la Comunitat Educativa.

LET'S GET CLIL

2. Cursos de Formació

Es realitzaran dos tipus de cursos:

 • Cursos d'anglès a l'escola per millorar el nivell dels professors.
 • Cursos de metodologia AICLE a l'estranger:
  • 8 docents de Primària i Secundària realitzaran cursos de formació en aquesta metodologia.
  • Són cursos d'una setmana de durada i íntegrament en anglès.
  • Els participants dels cursos són tot docents d'altres països de la UE i podran intercanviar experiències i metodologies.

3. Job shadowing (Observació a l'aula)

Els "job shadowing" consisteixen en visitar altres centres educatius d'arreu d'Europa i aprendre diferents maneres de gestionar el centre i diferents metodologies dins l'aula. El nostre projecte contempla dos job shadowings, un a Dinamarca i un altre a Itàlia, on hi participaran 7 persones, entre docents i equip directiu. La durada d'aquestes estades és d'una setmana.

4. Resultats del projecte

Homepage

Let's. play together

Improving Professional Skills in EU

2020 - 2022

Els objectius del projecte són els següents:

 • Millora del nivell d’anglès dels docents de Primària i Secundària.
 • Coneixement i aplicació de la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) o CLIL (Content and Language Integrated Learning) a les aules de Primària i Secundària.
 • Millora de la gestió del centre per poder aplicar aquesta metodologia.
 • Ampliació de contactes amb docents i centres europeus per possibles projectes futurs eTwinning i/o Erasmus+ i intercanvi de bones pràctiques.
 • Millora de les Competències Bàsiques de comprensió lectora i oral d’anglès dels alumnes a mig/llarg termini.
 • Transmissió de cultura europea a la Comunitat Educativa.

S'ofereixen dos tipus de cursos de formació:

 • Cursos extensius de llengua anglesa a l'escola.
 • Cursos de formació en la metodologia AICLE d'una setmana de durada a l'estranger, els quals són íntegrament en anglès i els participants són docents d'altres països de la UE, amb els quals poden intercanviar experiències i bones pràctiques.
CLIL for P.E. teachers (June 2022) CLIL and PBL (Dublin, June 2022) CLIL and PBL (Helsinki, July 2022) CLIL in Primary School (Dublin, July 2022) CLIL Focus in Florence (Florence, July 2022)

Els "job shadowing" consisteixen en visitar altres centres educatius d'arreu d'Europa i aprendre diferents maneres de gestionar el centre i diferents metodologies dins l'aula. El nostre projecte contempla dos job shadowings, un a Dinamarca i un altre a Itàlia, on hi participaran 7 persones, entre docents i equip directiu. La durada d'aquestes estades és d'una setmana.

LET'S GET CLIL

RESULTATS DEL PROJECTE

CURS 21-22

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

5è Primària

1r ESO

25% U.D. Science

25% U.D. Educació Física

25% U.D. Optativa Ed. Física

5è Primària

6è Primària

25% U.D. Science

25% U.D. Educació Física

25% U.D. Música

25% U.D. Arts & Crafts

3r ESO

25% U.D. Optativa Emprenedoria

1r ESO

25% U.D. Optativa Ed. Física

25% U.D. Arts & Crafts

25% U.D. Informàtica

Homepage

Let's. play together

Improving Professional Skills in EU

Homepage

Let's. play together

Improving Professional Skills in EU

Homepage

Let's. play together

Improving Professional Skills in EU

Homepage

Let's. play together

Improving Professional Skills in EU

Homepage

Let's play together

Let's Get CLIL

Improving Professional skills in EU

2n ESO

25% U.D. Optativa Ed. Física

IMPROEU Professional Skills - Acreditació 2021-2027

Més informació i contactes

Lloc web Erasmus+

Homepage

Let's. play together

Improving Professional Skills in EU

Homepage

Let's. play together

Improving Professional Skills in EU

Homepage

Let's. Get CLIL

Improving Professional Skills in EU

Homepage

Let's. Get CLIL

Improving Professional Skills in EU

Homepage

Let's. Get CLIL

Improving Professional Skills in EU

Homepage

Let's play together

Let's Get CLIL

Per saber-ne més sobre el programa, poseu-vos en contacte amb els professors responsables del projecte: laura.olomi@reginacarmeli.com raul.zapata@reginacarmeli.com

El programa ofereix la possibilitat de concedir una beca als estudiants de formació professional de grau mitjà per realitzar les pràctiques en empreses europees amb l’objectiu de facilitar la cooperació entre la empresa i les institucions i promoure la incorporació dels titulats al mercat laboral.

Els objectius del programa són:

 • Millorar la capacitat lingüística de l’alumnat en llengües estrangeres.
 • Contextualitzar els aprenentatges de cicles formatius mitjançant una metodologia competencial.
 • Promoure la formació contínua i la excel·lència educativa.
 • Fomentar el desenvolupament de competències professionals, personals i socials de l’alumnat.
 • Apropar l’alumnat a una cultura europea perquè formi part d’una societat global.

El projecte aprovat té una durada de 7 anys i permet la participació d'alumnat de CFGM en una mobilitat Erasmus+:

 • Convocatòria 2020-2021: 1 alumne de CFGM Gestió Administrativa.
 • Convocatòria 2021-2022: 2 alumnes de CFGM Gestió Administrativa i 2 alumnes de CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria.
 • Convocatòria 2022-2023: 3 alumnes de CFGM Gestió Administrativa i 3 alumnes de CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria.

L’alumnat que vulgui participar en el programa ho haurà de notificar al tutor o al responsable de la comissió Erasmus+ del centre. La comissió Erasmus facilitarà als alumnes interessats la sol·licitud de participació i els informarà sobre el calendari i la data límit de presentació de la sol·licitud.

Entre tot l’alumnat sol·licitant es farà l’assignació de places a partir dels següents criteris de selecció:

 • Expedient acadèmic. 30 punts.
 • Valoració de l’equip educatiu i carta de motivació: 30 punts.
 • Nivell en llengües estrangeres: 20 punts.

Els requisits per participar són:

 • Presentar la sol·licitud de participació dins de la data establerta.
 • Estar matriculat en un dels CFGM que participen en el programa
 • Haver superat la unitat formativa “Riscos laborals” del mòdul professional “Formació i orientació laboral” (crèdit 11 per a LOGSE).
 • En cas que l’estudiant sigui menor d’edat, haurà de presentar una autorització signada pel tutor legal.