Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

למידה מרחוק מזמנת לנו אפשרויות ללמידה יצירתית בה הלומד מפתח מיומנויות של למידה עצמאית ושיתופית. שיעורים אינטראקטיביים מאפשרים ללומד לבנות את הידע שלו בהנאה וביצירתיות

המדריך המלא לשיעור אינטראקטיבי

דפי עבודה אינטראקטיבייםliveworksheet

שיעור אינטראקטיביnearpod

tricider שיתוף טיעונים

מפת מושגים mindmiester

יצירת פודקאסט anchor

padletלוח שיתופי

סקרים wooclap

לוח שיתופיwhiteboard fi

שני גולדשטיין מדריכת תקשוב, מחוז חיפה רכזת פדגוגית דיגיטלית, מרכז פסג"ה קרית מוצקין