Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

SECUENCIA DE TRABALLO PARA INICIAR A TRANSFORMACIÓN

Aula do Futuro

INICIO DA TRANSFORMACIÓN

FIN DA TRANSFORMACIÓN

1.

identificar interesados e tendencias

Implicar a partes interesadas (docentes, equipo directivo, coordinadores, alumnado e nais/pais) con perspectivas e puntos de vista diferentes traballando as tendencias máis importantes. Toolkit 1

2.

Creación de modelos de madurez

Pódese empregar de dúas formas: como autoavaliación do nivel actual do centro ou como guía de referencia. Toolkit 2

3.

Creación dun guión pedagóxico

Este conxunto de ferramentas axudaralle a crear colaborativamente un escenario para que actúe como unha visión para o cambio dentro do seu centro educativo. Pode crear un novo escenario ou adoptar un xa existente. Toolkit 3

4.

Deseño de actividades pedagóxicas

Estas ferramentas guíaranlle para usar os escenarios da aula do Futuro como inspiración para crear actividades pedagóxicas innovadoras coa intención de levar métodos avanzados en aprendizaxe e ensino, apoiados pola tecnoloxía, para a súa clase. Toolkit 4

5.

Avaliación da innovación educativa

Unha vez creadas algunhas actividades pedagóxicas baseadas nos Escenarios da aula do Futuro no paso anterior, ou escollidas algunhas actividades pedagóxicas creadas por outros profesores e aplicadas na clase, o último paso é avaliar os desafíos e beneficios que tanto o docente como os seus alumnos experimentaron. Toolkit 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.