Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DALJE

eratostenov eksperiment

eratosthenes experiment

NEXT

DALJE

Eratostenov eksperiment je globalni eksperiment u kojem se mjeri opseg Zemlje. Eksperiment se provodi po uzoru na Eratostena koji je još u 3. st. pr. Kr. izmjerio opseg Zemlje iznenađujuće točno.

eratostenov eksperiment

Eratosten - prezentacija

DALJE

Kako je Eratosten bez suvremenih tehnologija došao do tako preciznog izračuna? Na savršen je način primijenio svoje matematičko i geografsko znanje.

eratostenov eksperiment

Eratosten - prezentacija

DALJE

Primijetio je da u podne na prvi dan ljeta (21. lipnja) u Sieni (današnji grad Asuan u Africi) u bunaru nema sjene te je stoga zaključio kako se Sunce nalazi točno iznad Siene. To znači da Sunčeve zrake padaju pod kutom od 90 stupnjeva.

eratostenov eksperiment

DALJE

Sljedeće godine odlučio je na isti dan mjeriti kut upada Sunčevih zraka u Aleksandriji, koja je bila udaljena 5000 stadija od Siene, a Eratosten je pretpostavio da se nalaze na istom meridijanu. Stadij je stara mjera za duljinu, a duljina jednog stadija varira od 157,5 do 185 metara. Kut upada Sunčevih zraka mjerio je uz pomoć uspravno zabijenog štapa.

eratostenov eksperiment

DALJE

Izmjerio je razliku u upadu Sunčevih zraka u dva grada od 7,2 stupnja. Budući da je pretpostavio da je Zemlja okruglog oblika, a puni krug ima 360 stupnjeva, tih 360 stupnjeva podijelio je s izmjerenim kutom od 7,2 stupnja. Podjelivši 360 sa 7,2 dobio je 50, odnosno da taj kut čini pedeseti dio punog kruga.

eratostenov eksperiment

DALJE

Potom je zaključio kako i udaljenost između Siene i Aleksandrije mora činiti pedeseti dio opsega Zemlje, pa je 5000 stadija pomnožio sa 50 i dobio udaljenost od 250 000 stadija. Tih 250 000 stadija jest opseg Zemlje. Uzmemo li u obzir duljinu stadija od 157,5 do 185 metara dobit ćemo da je prema Eratostenovu mjerenju opseg Zemlje između 39 375 i 46 250 kilometara. Uz pomoć svemirskih letjelica astronomi su izmjerili da je opseg Zemlje 40 008 kilometara, što potvrđuje preciznost Eratostenovog mjerenja.

eratostenov eksperiment

King Schools International Bratislava 48.1633 17.1439OŠ Đurđevac 46.04127 17.0636439

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

DALJE

eratostENOV eKSperiment

Učenici 8.b i 8.d razredaLuka CarekKlara ĐuriševićGabrijela FranjićAna FurdićLuka GrumerecKorina JambrušićAntonija PetrovićLea SmiljanecNera TomrlinLucija Vukres

Učiteljice matematike:Jasmina Filipović KonjarekAna CenkovčanUčiteljica engleskog jezika:Arijana Lenardić

eratostENOV eKSperiment

ERATOSTHENES EXPERIMENT