Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Гласови и гласовне промене

Глас - слово

Глас је најмања јединица говора. (Глас се изговара.) Слово је глас који је записан. (Слово се пише.)

Подела гласова

Гласови - подела

Поиграј се

Гласови - подела по месту изговора

Поиграј се

Гласови

Подела гласова

Гласовне промене

Непостојано А

Кликни и играј се!

Промена Л у О

Још једна игрица!

Непостојано А Промена Л у О

Гласовне промене

Сибиларизација

Палатализација

Кликни и играј се!

Изузеци од сибиларизације или палатализације

Палатализација Сибиларизација Изузеци од палатализације и сибиларизације

Гласовне промене

Јдначење по местизговора

Јотовање

Играјући игрицу откриј колико знаш гласовне промене које си досад учио.

Изузеци од непостојаног А, промене Л у О или јотовања

Јотовање Изузеци од јотовања промене Л у О непостојаног А

Знаш ли изузетке од гласовних промена?

Гласовне промене

Једначење по звучности

Правопис и једначење по звучности

Једначење по месту изговора

Провери своје знање!

Изузеци од једначења

Једначење сугласника по звучности Једначење сугласника по месту изговора

Гласовне промене

Провери да ли знаш!

Губљење сугласника

Асимилација и сажимање самогласника

Поиграј се!

Губљење сугласника Асимилација и сажимање самогласника

Обнови још једном!

ПалатализацијаСибиларизација

Асимилација и сажимање самогласникаГубљење сугласника

Једначење по звучности једначење по месту творбе

Подела гласова

Непостојано АПромена Л у О

Јотовање