Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Намерне и поредбене реченице

Намерне реченице

Прочитај на блогу лекцију

Намерне реченице имају службу прилошке одредбе или прилошке допуне за циљ.Намерне реченице имају

Намерне реченице одређују циљ, сврху вршења радње главне реченице.

Намерне реченице

На часу слушам пажљиво како бих мање учио код куће. .

Штедео је дуго да би купио стан.

Скували су чај да се угреју.

Примери намерних реченица

Пронађи намерне реченице

Видео

Поредбене реченице

Прочитај на блогу лекцију

Поредбене (начинске) реченице имају службу прилошке одредбе за начин или поредбене допуне.

Поредбене (начинске) реченице

Поредбене (начинске) реченице одређују начин на који се врши радња главе реченице.

Поредбене реченице за неједнакост.

Подела и примери

Поредбене реченице за једнакост.

Пронађи поредбене реченице

Кликни слику и пронађи поредбене реченице. Пронађи поређења по једнакости и поређења по неједнакости.

Видео

Пронађи нас!

Јеца Едукација

Хвала!