Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Przedszkole Publiczne w Stobnie Siódmym

Przedszkolne procedury bezpieczeństwa

Przychodzenie do przedszkola

1. Dzieci przedszkolne rozpoczynają zajęcia według ustalonego planu zajęć i wchodzą do przedszkola wejściem A

Do przedszkola nie przyprowadzamy dzieci chorych, nie będą również wpuszczani rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała (36,6 – 37,0 ° C, ale nie wyższą niż 38°C).

  1. Rodzice/opiekunowie wchodzą wraz z dziećmi do wyznaczonej strefy.
  2. Dzieci z oddziału przedszkolnego odbierają opiekunki przedszkolne (pomoce nauczyciela).
  3. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do przedszkola jest zobowiązana: -do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do przedszkola lub założenia rękawiczek ochronnych, -do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);, - do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.

Po pożegnaniu się z rodzicami dzieci wraz z pomocami nauczyciela udają się do szatni przedszkolnej.gdzie przebrają się oraz przystępują do czynności higienicznych.

Każda grupa przedszkolna przebywa w przypisanej na stałe sali

Zasady bezpieczeństwa w przedszkolnej sali

Do przedszkola zabieramy tylko to, co niezbędne, zabawki zostawiamy w domu.

Na śniadanie jemy tylko własne jedzenie.

Dziękujemy za uwagę:)