Want to make creations as awesome as this one?

Resumo documento adptación ao Covid10 CEIP SANTA BAIA

Transcript

Resumo das medidas de prevención

A escola 2020-2021

Páxina final

Inicio de curso

Resumo do plan de continxencia

Resumo do plan de adaptación

Clica na frecha para ir directamente á páxina que desexas.

Índice

INicio

Hixiene e protección

Frecuente hixienización de mans, desinfección de material e uso de máscara...Obrigatoriedade dunha máscara de reposto en funda ou estoxo pechado.Ventilación frecuente e controlada.Reforzo de persoal no servizo de limpeza.

Distribución espacial

Alumnado con separación nas aulas e con espazos acotados durante o recreo.

Interaccións restrinxidas entre o alumnado

Non se realizarán actividades a nivel centro e as relacións entre o alumnado serán reducidas.

Entradas e saídas secuenciadas e zonificadas

Existirán franxas horarias, portas de acceso e zonas de espera para cada etapa e nivel educativo.

Medidas xerais, clica para velo completo

Resumo do plan de adaptación

INicio

Volta ao ensino presencial en catro fases

 1. Non presencial; revisión de espazos e desinfección.
 2. Semipresencial; organización de grupos alternos.
 3. Semipresencial; con grupos máis amplos.
 4. Presencial.
 1. Impartido polxs docentes de referencia no Centro a través da aula virtual ou EVA-eDixgal
 2. Contacto por videoconferencias, email, abalar...
 3. Garantir medios a quen non os teña.
 1. Aillamento en aula Covid.
 2. Comunicación ás familias e ás autoridades sanitarias.
 3. Chamar ao Centro de Saúde.
 4. Posible corentena para o grupo.

Plan de continxencia

Reactivación das clases presencias

Ensino non presencial

Non acudir ao Centro con síntomas.Se aparecen na escola:

Xestión dos gromos

Ver

Ver

Ver

Ver

Modificación do calendario oficial, comezamos:- o 10 de setembro: 5ºinfantil, 1º,2º e 3º de primaria- o11 de setembro: 6ºinfantil, 4º,5º e 6º de primaria- 4º infantil, pendente do calendario de adaptación

Inicio de curso

Emocións e sociedade

Coidado co aspecto social e emocional debido ao novo tipo de relacións e dinámicas que se crean.

Prevención

Actuacións: Sinaléctica, dinámicas de hixiene, equipamentos de protección, educación en saúde, organización de Centro.

Para poder explicar ao alumnado o funcionamento das novas normas con garantías, teremos un horario reducido.

Horario primeiro día

A través da web do centro, Abalamobil e as titorías. Para prepararnos para un posible novo confinamento, poremos en marcha actuacións formativas para o alumando e profesorado, e tutoriais para as familias.

Información e formación

INicio

santabaia.es

Vai a depender de todxs unha educación segura e para todxs.

Gracias pola atención e a comprensión...