Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

II WOJNA ŚWIATOWAescape room online

Autor: Anna Krygier

1 września 1939 r. wojska III Rzeszy atakują Polskę. Rozpoczyna się II wojna światowa. Pomóż pokonać Niemców.Wykonaj zadania, aby doprowadzić do klęski Hitlera.

START

Sprawdźmy czy znasz postaci z czasów II wojny światowej. Dopasuj postać do opisu - przenieś kartkę z nazwiskiem na pole ze kropkami przy właściwym opisie.

ZADANIE

stał na czele Państwa Vichy

stał na czele Komitetu Wolnej Francji

dowódca Afrika Korps

premier Wielkiej Brytanii

dowódca sił niemieckich w bitwie o Stalingrad

amer. gen., dowódca operacji "Overlord"

autor taktyki żabich skoków

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

Winston Churchill

PhilippePetain

gen. Friedrich von Paulus

gen. Charlesde Gaulle

gen. DwightEisenhower

KOLEJNE ZADANIE

gen. Douglas MacArthur

feldmarsz. Erwin Rommel

Rozwiąż kolejne zadanie, aby dostać kod do drzwi do gabinetu jednego z oficerów niemieckich.

ZADANIE

ZADANIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ZADANIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ZADANIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Back

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Back

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Back

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Napisz miejsca bitew do poniższych opisów, aby dostać klucz do szuflady.

ZADANIE

- Port w Norwegii, który Niemcy zdobyli w 1940 r.

- Blokada tego miasta trwała 900 dni.

- Baza amerykańska na Hawajach zaatakowana przez Japończyków 7 XII 1941 r.

- Miejsce bitwy w Afryce w X-XI 1942 r., gdzie rozgromiono wojska Rommla

Błąd!

- Zatoka, gdzie doszło do największej bitwy morskiej.

- Miejsce największej bitwy pancernej.

RADA

sprawdź

Pisz w mianowniku, czyli np. nie "Anglii" a "Anglia" Pisz same nazwy miejsc, czyli jak jest podane, że chodzi o zatokę, to nie pisz już zatoka, ale samą jej nazwę. Pamiętaj - nazwy miejsc piszemy wielką literą (pisz zatem tak: Warszawa).

TOP SECRET

Miejsce stacjonowania oddziałów niemieckich:4-21-17-11-8-16

A=4

MAPA

Źródło: encylopedia.interia.pl

Uporządkuj wydarzenia chronoligicznie, umieszczając teczkę na odpowiednim numerze. Dzięki temu uzyskasz kolejną wskazówkę.

1

2

3

4

5

6

kapitulacjaFrancji

bitwa pod Wizną

początek ataku III Rzeszy na ZSRR

atak na Pearl Harbor

konferencja w Teheranie

bitwa pod Falaise

9

1

5

Znajdź trzy liczby - kod do drzwi

powrót

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wpisz liczby od największej do najmniejszej.

powrót

1

2

3

4

5

6

7

8

9

powrót

1

2

3

4

5

6

7

8

9

powrót

1

2

3

4

5

6

7

8

9

powrót

1

2

3

4

5

6

7

8

9

powrót

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sprawdź czy dobrze znasz postanowienia konferencji w Teheranie.

ZADANIE

Niemcy będą musieli zapłacić reparacje wojenne

Polska granica wschodnia na rzece Bug

podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne

otwarty będzie drugi front we Francji w 1944 r.

rzeka Łaba - granica działań w Europie przez wojska ameryk.-brytyj. i Armię Czerwoną

Europa będzie podzielona na strefy wpływów, a Polska będzie w strefie sowieckiej

SPRAWDŹ

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne

Niemcy będą musieli zapłacić reparacje wojenne

Polska granica wschodnia na rzece Bug

Europa będzie podzielona na strefy wpływów, a Polska będzie w strefie sowieckiej

otwarty będzie drugi front we Francji w 1944 r.

rzeka Łaba - granica działań w Europie przez wojska ameryk.-brytyj. i Armię Czerwoną

VALIDER

PRAWDA

PRAWDA

FAŁSZ

FAŁSZ

Napisz na maszynie, gdzie Amerykanie zrzucili pierwszą bombę atomową podczas wojny.Pisz wielkimi literami.

POWRÓT

Źle.Napisz WIELKIMI LITERAMI tylko miejsce, gdzie zrzucono bombę.

Źródło: thoughtco.com

Źródło: reddit.com

Źródło: warhistoryonline.com

Źródło: tes.com

Gratulacje. Koniec wojny. Przekaż nauczycielowi, że wykonałeś misje.