Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CLAUSTRE

CONSELL DE DIRECCIÓ

CAPS DEPARTAMENT

COORDINACIÓDIDÀCTICA

COORDINACIÓ TÈCNICA

COORDINACIÓ SERVEIS I XARXES

BATXILLERAT

ESO

OFICINAACADÈMICA

PERSONALPAS

ASSESSORAMENT IRECONEIXEMENT

FOL

ESCOLA/EMPRESA

TUTORS/ES

EQUIPS DOCENTS

TUTORS/ES

EQUIPS DOCENTS

CAPS DE TALLER /RESPONSABLES D'AULA

DEPARTAMENTS

CFGS

LLENGÜES

AUTOMOCIÓ

LLENGÜESESTRANGERES

QUÍMICA

SOCIALS i FILOSOFIA

ADMINISTRATIU

STEM

MANTENIMENT

ELECTRICITAT IELECTRÒNICA

EXPRESSIÓ

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

ORIENTACIÓ

3r

2n

1r

4t

DIGITAL

MOBILITAT

QUALITAT

CAAC

IMATGE

LIC

PRL

CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ

ALUMNAT

AFA

PFI

CFGM

CFGB

FABRICACIÓMECÀNICA

Educació físicaMúsicaVisual i plàstica

CiènciesTecnologiaMatemàtiques

MANTENIMENT

FP DUAL

ORIENTAFP

EMPRENFP

EMPRESAFP

CATSKILLS

PFI

ACTIVAFP

DIRECCIÓ

CAP D'ESTUDISPFI/FP

COORDINADOR/APEDAGÒGIC/A

CAP D'ESTUDISESO/BAT

SECRETARI/A

DIRECTOR/A

CAP D'ESTUDISADJUNTPFI/FP

ADMINISTRADOR/A

CONSELL ESCOLAR

CAEI