Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Laura Bolo

Envit de gloses

Posada en comú

Activitat 2

Objectius

Test

Conclusions

Activitat 1

Teoria

Presentació

Index

GLOSA

Interpel·lació

Llengua

Música

Cultura popular

Nombre del autor

" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat"

 1. Test
 2. Objectius
 3. Teoria
 4. Les albaes
 5. Pràctiques
 6. Conclusions i feedback

Glosa del País Valencià

Albaes

laurabolomar@gmail.com

Gràcies per la vostra atenció

Back

Objectius

Focalitzar en la forma i en el contingut

Familiaritzar-se amb un repertori limitat de cançons dels PPCC.

02

Conéixer estudiants de català i parlants

Valorar el patrimoni immaterial

Improvisar una glosa.

Crear materials col·laborativament

Conéixer els girs mètrics i la rima bàsica de la glosa

07

06

05

04

03

01

02

Lorem Ipsum

06

05

03

01

Next

Activitat 1

Agafem la tonada i interpretrem

Reconstruïm els versos (framapad)

El dolçainer ens dona la tonada i per grups ens llancem a cantar les estrofes que ens corresponen.

En grups de 4 reconstruïm les versades que es van fer una ronda de nit per reivindicar el barri. Fixem-nos en la rima i en la temàtica per trobar el sentit intern de l'estrofa. Cada grup només ha d'ordenar dues estrofes (d'un total de 8).

Versades pel barri del Cabanyal

El barri mariner del Cabanyal és un conjunt històric protegit que durant el mandat de Rita va viure un procés d'abandonament i i degradació urbana. La plataforma Salvem el Cabanyal ha aconseguit aturar els plans urbanístics que volien destruir el barri.

introduction

write a title here

 1. EDUGLOSA, La glosa o cançons improvisades. Disponible en línia a http://www.eduglosa.cat/la-glosa/que-es-la-glosa/http://www.eduglosa.cat/la-glosa/que-es-la-glosa/.
 2. Frechina, Josep Vicent (1999), "El cant d'estil valencià", Caramella 1.
 3. Pitarch, Carles (1997), "En torno al cant valencià d'estil: investigaciones y proyectos", Revista Transcultural de música 1.
 4. Pujol, Maria Antònia (2017), L'ensenyament i l'aprenentatge de la música tradicional i popular a Catalunya: una anàlisi pedagògica i psicosocial, tesi doctoral, Universitat de Barcelona.
 5. Torrent, Vicent (2010), La cançó tradicional, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consulta en línia:http://www.cervantesvirtual.com/portales/al_tall/la_canco_tradicional/http://www.cervantesvirtual.com/portales/al_tall/la_canco_tradicional/

Bibliografia

Participació vs cultura de consum

 • Transmissió cultural interrompuda.
 • Gustos musicals gestionats per conglomerats anònims.
 • Som més passius i individualistes en els instants musicals.

La cançó

Forma on es crea una solidaritat entre la paraula i la música, ambdós poden ser tractats com a signes d'identitat i diversitat.

Riquesa vs senzillesa

La riquesa del fet musical rau en la varietat de funcions, usos i variacions.

Identitat vs cosmopolitisme

Aquest debat és candent en el panorama musical català.

Cal reprendre la tradició? 🤷🏽‍♀️

Regeneració

Estils

Fusió

Flamenco, fado, copla, rembetiko, etc. van encetar el camí per explorar noves possibilitats.

Tret regenerador de recursos propis i en sintonia amb les estètiques o pràctiques de l'època.

Riproposta

Grups grecs i italians alerten de la decadència de les músiques autòctones en favor dels llenguatges predominants. S'anima als creadors per a la fusió.

El cant d'albaes

Back

Play

 • Heptasíl·labs
 • Rima ABABA
 • Estrofes de quatre o cinc versos

Com?

 • Cantaors ➡️ contralt i tenor
 • Versaor
 • Llister
 • Dolçaina i tabal

Quan?

Rondes d'albaes per a elogiar algú (gent que es casa, algú que ha nascut, un fester..)

Gran lluïment vocalMelismàtic (jota i flamenc)Cant pla o cant requintat

Estil

Qui?

El cant valencià d’estil, tal com es coneix avui, va anar agafant forma els segles XVIII i XIX, adoptant expressions primigènies de cant, Cap al 1870 ja va quedar força establert i documentat.La pràctica s’estenia des de la Plana de Castelló fins a l’Horta d’Alacant.

Cant d'estil valencià

Les albaes

Back

Font: Eduglosa.cat

Next

Experiència

Jocs lingüístics, predre la vergonya, velocitat de pensament, dinàmiques lúdiques, vivències emocionals, aprenentatge significatiu.

+ info

Coavaluació

Dels resultats i del procés

Producció, comprensió, interacció i mediació.

Lingüistiques, pragmàtiques, sociolingüístiques i culturals i artístiques

Activitats lingüístiques

Competències

Conclusions

Next

Activitat 2

A continuació teniu una glosa. A partir de la primera estrofa cada grup ha d'elaborar-ne la continuació. RECORDEU:Cal seguir la rima (ABABA) si és possible i entonar la melodia acordada (tonada). La resta és cosa vostra.

Elaborem la nostra pròpia glosa