Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

RECEPTES PER VISUALITZAR LES DONES EN LA LLENGUA

Ús de termes genèrics o abstractes

Ús simultani de femenins i masculins

Explicitació dels dos articles, el masculí i el femení

Canvi del determinant

Ús de participis passats i presents substantivats

Petits canvis en la redacció

Eliminació de l’identificador del sexe

Ús de perífrasis

Observació

Fes clic en els cercles de colors per veure mes detalls

Canvi del determinant En alguns casos es pot substituir o eliminar Exemples:

 • Els tutorands / Cada tutorand
 • El parlant / Qualsevol parlant
 • Formació per a estudiants

Explicitació dels dos articles, el masculí i el femení Exemples: En paraules que s’escriuen igual tant en femení, com en masculí:

 • Els i les esportistes
 • Les i els professionals
En paraules en les quals el seu gènere queda condicionat pel de l’article que les precedeix:
 • Les i els jugadors
 • Els i les administratives

Ús simultani de femenins i masculins És positiu alternar-ne l’ordre d’aparició. Exemples: Les noies i els nois dels equips / Socis i sòcies / Afiliades i afiliats / El conserge o la conserge

Ús de termes genèrics o abstractes És útil per no duplicar la paraula i/o quan es desconeix el sexe de qui conforma el conjunt. Exemples: Equip / Delegació / Gerència / Junta directiva / Gabinet de psicologia esportiva / Monitoratge / Les persones que juguen / L’afició del club

Ús de perífrasis Exemples:

 • Molt agraïts per…/ Us agraïm la vostra col·laboració
 • Heu estat seleccionats / Us han seleccionat
 • Han estat premiats / Han rebut el premi

Eliminació de l’identificador del sexe Per fer-ho són molt útils les construccions amb “es” o, quan correspongui, amb “s’” Exemples:

 • Permet als jugadors una lectura més fàcil / Permet una lectura més fàcil
 • Nascut a …/ Natural de …
 • Hem de procurar que els nois participin en les activitats / Hem de procurar que es participi en les activitats
 • Els assistents hauran d’omplir.../ S'haurà d’omplir...

Petits canvis en la redacció Exemples:

 • Respectar les opinions dels altres. / Respectar les opinions d’altri/alienes
 • Aquelles que no accepten més veritat que la seva / Qui no accepta més veritat que la seva

Ús de participis passats i presents substantivats Exemples:

 • El sotasignat / Qui signa
 • El sol·licitat / Qui sol·licita

Observació Moltes d’aquestes fórmules són perfectament combinables i ajudaran no tan sols a visualitzar les dones, sinó també a enriquir la llengua i a respectar més fidelment el món.