Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

od św. Józefa - Janiny Kierocińskiej

MATKI TERESY

Ostatnie słowa

Dnia 12 lipca 1946 r. zmarła Czcigodna Sługa Boża Matka Teresa od św. Józefa - Janina Kierocińska.

74 lata temu...

6 - 11 lipca

Choroba Naszej Matki ujawniła się w drodze powrotnaj z wycieczki do Polanki.Okazała się konieczna natychmiastowa hospitalizacja chorej. Niestety pomoc przyszła za późno...

Szpital przy ul. Konrada

"... ja dzisiaj nie umrę, umrę w piątek..."

Wieczorem 11 lipca M. Teresa powróciła do domu zakonnego.

"To ostatnia moja droga na Kalwarię"

"Witam Was, moje kochane dzieci..."

W piątek 12 lipca nocą rozpoczęła się agonia.

"Jezu... Jezu... Matko Boska..."

"Tobie siostro oddaję Zgromadzenie, zaopiekuj się siostrami..."

Do Matki Georgii:

"Nie płaczcie, ufajcie dużo..."

"Zgadzajcie się z wolą Bożą..."

"Polecam ci, módl się bardzo za przełożonych naszego Zgromadzenia, aby byli dobrzy, aby żyli według Konstytucji i spełniali wolę Bożą".

Do Matki Bernardy:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej... (Ps 51, 1)

Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna..

Odezwał się żałobny głos dzwonu na klasztornej wieży oznajmiając, że Matka Teresa Kierocińska nie żyje.

W piątek 12 lipca...

Siostry skupione, rozmodlone, czuwające...

Ks. bp Teodor Kubina z wielkim wzruszeniem przyjął wiadomość o śmierci Matki Teresy. Polecił, aby kapłani i wierni wzięli udział w pogrzebie tej, która poświęciła się temu miastu.

O. Anzelm Gądek

"Zgodne sercem i ręką, ufajcie. Błogosławieństwo sierotom, modlitwy Matce, ból dla mnie. Przyjazd niemożliwy".

Telegram

CSCIJ Sosnowiec

Wielbiąc na zawsze Dzieciątko Jezus

Żyje w Bogu