Want to make creations as awesome as this one?

nauczyciel-konsultant

Transcript

32 292 72 50wewn. 104

12:12

czerwiec 2020

YOU CAN WRITE A SUBTITLE HERE

Barbara Dudzicz

1

2

3

4

5

6

7

8

Nauczyciel języka polskiego (prowadzi sieć) Egzaminator matur z języka polskiego

Specjalista w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (prowadzenie lekcji i zajęć rewalidacyjnych): oligofrenopedagog surdopedagog terapeuta pedagogiczny całościowe zaburzenia rozwojowe (w tym autyzm i Zespół Aspergera)

Doradca zawodowy (prowadzi sieć doradców, pracuje jako doradca)

Tutor szkolny

Kompetencje w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek

Kwalifikacje do pracy z dorosłymi (w tym doświadczenie w pracy w szkołach dla dorosłych)

Wiedza z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi

Doświadczenie w prowadzeniu kursów kierownika wypoczynku