Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Na koniec wypowiedz powolii uważnie jedną ze znanych Ci modlitw

Powiedz Mu, co teraz szczególniezajmuje Twoje myśli

Uświadom sobie,że Jezus jest blisko

Wykonaj znak krzyża

Usiądź wygodnie

ŚW. PIOTRAPOSTOŁ

ZDRAJCA

UCZEŃ

PAPIEŻ

Jemu, jako pierwszemu z Dwunastu, ukazał się Zmartwychwstały.

Jeden z najbliższych uczniów Jezusa: widział Jego przemienienie na górze Tabor, wskrzeszenie córki Jaira, modlitwę w Ogrójcu.

Zamieszkał w Kafarnaum, był rybakiem.

Pochodził z Betsaidy(północny brzeg Jeziora Galilejskiego).

Szymon Piotr, syn Jony(czyli Jonasza), brat Andrzeja Apostoła.

ŚW. PIOTR APOSTOŁ- kilka słów o Apostole -

"Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.

"Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.

Czyli jak to się stało,że poszedł za Jezusem?

ŚW. PIOTR APOSTOŁ- uczeń -

Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.

Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.

I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.

A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. (Łk 5,1-11)

"Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi.

"Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.

Czyli jak Piotrzaparł się Jezusa.

ŚW. PIOTR APOSTOŁ- zdrajca -

A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z Nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto.

Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem.

Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem.

Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut.

A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.

I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał." (Łk 22,54-62)

KLIKNIJ NA GRAFIKĘ,BY PRZEJŚĆ DO QUIZU

CZAS, BY SPRAWDZIĆ WIEDZĘ

Posłuchaj historii pod Cezareą Filipową.

Czyli jak to się stało,że Piotr został papieżem?

Czyli jak to się stało,że Piotr został papieżem?

ŚW. PIOTR APOSTOŁ- papież -

"Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem." (Mt 16,13-20)

Bazylika św. Piotra w Rzymnie

kliknij na obrazek, by przejść do mapy

Dom św. Piotra w Kafarnaum

NA KONIEC POZWIEDZAJMY

Św. Piotrze Apostole,módl się za nami.

Chwała Ojcu i Synowi,i Duchowi Świętemu.Jak była na początku,teraz i zawsze,i na wieki wieków.Amen.

Biblia Tysiąclecia, wyd. V

TEKST PISMA ŚWIĘTEGO

https://pixabay.com/pl/https://pl.freepik.com/http://www.freebibleimages.org/https://www.bing.com/maps

GRAFIKA