Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

i

i

i

Per aqui es pot alimentar microbit amb una font d'alimentació externa. Tot i estar protegida contra inversió, cal prestar atenció a la polaritat.Està indicada a la part posterior de Robotbit. La tensió màxima d'alimentació per aquest port és de 5 V.

Presa d'alimentació externa

i

En activar l’interruptor (en direcció a l’entrada del connector verd), es proporcionarà una alimentació de 3.3V pels pins d'Entrada i Sortida, i de 5V pels pins de connexió de motors. El led indicador d'alimentació s’encendràquan l’interruptor estigui activat.

Interruptor d'alimentació

i

Pel port micro USB es pot carregar la bateria de Robotbit des de l'ordinador o amb qualsevol carregador de telèfon mòbil que proporcioni 1A o més.El led indicador (1) s'encén quan es carrega la bateria. La càrrega pot trigar unes 2,5 hores, i s'aturarà automàticament una vegada completada.El led indicador (2) s'encendrà un copla bateria estigui completament carregada.

Port de càrrega de la bateria

i

Connexió de motors

A través d'aquests pins es pot controlar fins a 4 motors TT de corrent continu (3 a 6V), o fins a 2 motors pas a pas 28BYJ, o una combinació de tots dos tipus.

motor TT amb reductora

motor pas a pas 28BYJ

i

Pins d'Entrada i Sortida

Aquests pins poden actuar com a entrades i com a sortides digitals.Estan connectats als P0 a P2, P8, i P12 a P15 de Microbit. P0, P1 i P2, a més, tenen suport de lectura / escriptura analògica. La tensió del senyal per aquests pins és de 3.3V.

-+s

3.3V

Connexió d'un mòdul actuador o sensor a un pin de Robotbit

i

Pins d'alimentació a 5V

A través d'aquests pins podem alimentar mòduls de sensors o acuadors que treballen amb 5V(el valor del senyal pels pins d'entrada/sortida és de 3,3 V).

-+s

3.3V

5V

i

Brunzidor i jumper de selecció

Robotbit incorpora un brunzidor connectat al pin 0 de micro:bit(pin de so per defecte).Com que el senyal de so digital és un seguit de polsos, per utilitzar P0 com a entrada/sortida cal desconnectar el pont.

i

Connexió de servomotors

Els senyals de sortida per aquests pins són trens de polsos que defineixen el funcionament dels servomotors. Per tant no es poden utiitzar com a entrades i sortides de senyal continu.

Amb la bateria 18650 es pot controlar fins a 8 servos de 9g estandard o de rotació contínua (I màx 2 A). Per utilitzar servos més grans com MG995, cal una font d'alimentació externa (màxim admés: 5V).

i

Interfície I2C

Les pantalles LCD i OLED, així com molts mòduls de sensors, es comuniquen amb la placa controladora a través del bus I2C per aquests pins.

Aquest bus utilitza els pins 19 i 20 de micro:bit, i permet controlar a l'hora diversos dispositius a través de només dos pins (SCL: senyal de rellotge i SDA: línia de dades), a més dels d'alimentació. La pantalla LCD necessita alimentació de 5V.

3V

SCL

SDA

GND

i

Robotbit utilitza una pila 18650, que és una bateria recarregable Li-ion, proporciona una tensió de 3.7V i té una capacitat de 1600 a 3600 mAh.La recàrrega de la bateria es pot fer a través del port de càrrega micro USB.

Els pols positiu i negatiu de la bateria estàn ben indicats, tot i què Robotbit té protecció anti-inversió.

Allotjament de la bateria 18650

Cada vegada que es canvii la bateriacal activar el mode de protecció contra descàrrega o sobrecàrrega clicant el botó de protecció.

i

L'accés a Micro:bit s'aconsegueix simplement inserint la placa a la ranura de connexió.Només cal tenir present l'orientació de la placa.

Connectorde la placa Micro:bit

i

Robotbit incorpora una matriu de 4 LEDs Neopixel connectada al pin 16 de Micro:bit.

Neopixel 4 x RGB

i

Aquests 4 forats estan dissenyats per integrar Micro:bit a muntatges amb Legoa través de Robot:bit.

Unes quantes idees, amb ajuda (o no) d'impressió 3D:

Per treballar amb Robot:bit en cal importar una extensió:

Aquesta extensió instal·la dos menús

Permet controlar motors, servos i la matriu Neopíxela nivell bàsic

Permet controlar la matriu Neopíxel a nivell avançat

Presa d'alimentació externa Per aqui podem alimentar per altres mitjans diferents a la bateria 18650. Tot i estar protegida contra inversió, cal prestar atenció a la polaritat. Està indicada a la part posterior de Robotbit (veure imatge). La tensió màxima d'alimentació per aquest port és de 5 V . Si teniu una font de tensió més alta, potser calgui un mòdul regulador LDO o un conversor DC-DC per a baixar el voltatge.

Interruptor d'alimentació En activar l’interruptor (en direcció a l’entrada del terminal de color verd), es proporcionarà una alimentació de 3.3V pels pins d'Entrada i Sortida, i de 5V pels pins de connexió de motors. El led [Power] és l’indicador d'alimentació. S’encendrà quan l’interruptor estigui activat.

Port de càrrega de la bateria Pel port micro USB es pot carregar la bateria 18650 de Robotbit des de l'ordinador o amb qualsevol carregador de telèfon mòbil que proporcioni 1A o més. La càrrega pot trigar unes 2,5 hores, i s'aturarà automàticament una vegada completada, sense necessitat de preocupar-se per sobrepassar la capacitat de la bateria. El led[CHG1] s'encén quan es carrega la bateria a través del port USB. El led [STD1] s'encendrà una vegada la bateria estigui completament carregada.

Interfície I2C Alguns components, com les pantalles LCD i OLED, es comuniquen amb la placa controladora a través del bus I2C per aquests pins.

Connexió de motors de corrent continu i pas a pas A través d'aquests pins es pot controlar fins a 4 motors de corrent continu, o fins a 2 motors pas a pas 28BYJ. Si utilitzeu una font d'alimentació externa, mantingueu l’entrada al voltant de 5V o menys. Una entrada externa de tensió més alta pot fer malbé el circuit d’impuls de 5V.

Connexió de motors de corrent continu i pas a pas A través d'aquests pins es pot controlar fins a 4 motors de corrent continu, o fins a 2 motors pas a pas 28BYJ. Si utilitzeu una font d'alimentació externa, mantingueu l’entrada al voltant de 5V o menys. Una entrada externa de tensió més alta pot fer malbé el circuit d’impuls de 5V.

Pins d'entrada i sortida Aquests pins estan connectats als P0 a P2, P8 i P12 a P15 de Microbit. Tots aquests pins poden actuar com a entrades / sortides digitals. Els pins P0, P1, P2 tenen suport de lectura / escriptura analògica. La tensió del senyal per aquests pins és de 3.3V.

Brunzidor i jumper de selecció Robotbit incorpora un brunzidor, connectat al pin P0. Si necessiteu P0 per a altres propòsits, desconnecteu el pont.

Connexió de servomotors Els servomotors són controlats per un xip (PCA9685) que genera polsos. Per tant no es poden utiitzar aquests pins com a entrades i sortides digitals. Amb la bateria 18650 es pot controlar fins a 8 servos de 9g (amb corrent màxim inferior a 2A). Si voleu utilitzar servos més grans com MG995, utilitzeu una font d'alimentació externa connectada a la ranura verda (màxim admés: 5V).

Pins d'alimentació a 5V Podem connectar mòduls que treballen amb 5V als pins d'entrada / sortida alimentant-los a través d'aquests pins (el nivell de senyal Microbit és de 3,3 V).

Carcassa de la bateria 18650 Un cop tinguis la placa extensible RobotBit, si us plau, instal·leu primer una bateria 18650, fixeu-vos en el pol positiu i negatiu (fins i tot tenim protecció anti-inversa). Heu d’activar el sistema de gestió de l’energia prement el botó Acta sobre la bateria. Cada vegada que canvieu una pila de bateria o deixeu que la gestió de l’energia passi al mode de protecció (sobre descàrrega actual o sobrecàrrega), heu de tornar a fer aquest pas.

Connector de vora de peu micro: Per a la instal·lació de placa base Microbit. Instal·leu Microbit amb led matriu i led RGB en la mateixa direcció.

Neopíxel 4x RGB L’extensió robotbit per makecode ha integrat el suport dels neopíxels. La matriu de neopíxels es connecta a P16 de microbits.

https://wikifactory.com/+OttoDIY/microbit-biped