Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Przygotowała Dorota Dankowska

Ile sylab, ile głosek, ile liter w wyrazach?

TABLICA 3

SPIS TABLIC

TABLICA 2

TABLICA 1

TABLICA 4

TABLICA 5

TABLICA 6

WYRAZY

SYLAB

GŁOSEK

LITER

LICZBA

Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery. Policz i uzupełnij tabelę właściwymi liczbami.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

dom

klasa

tablica

szkoła

WYRAZY

SYLAB

GŁOSEK

LITER

LICZBA

Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery. Policz i uzupełnij tabelę właściwymi liczbami.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

Ala

list

zeszyt

książka

WYRAZY

SYLAB

GŁOSEK

LITER

LICZBA

Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery. Policz i uzupełnij tabelę właściwymi liczbami.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

ptak

Mateusz

samochód

parasol

WYRAZY

SYLAB

GŁOSEK

LITER

LICZBA

Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery. Policz i uzupełnij tabelę właściwymi liczbami.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

jesień

kasztany

chłodno

deszcz