Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Benvidos á última misión deste curso. O pirata Pataquiña, antes de chegar ao Ceip Cabanas, agochou un gran tesouro nunha illa deserta.

Porén, non recorda o código para abrir o cofre onde gardou todo o que conseguira. Axúdao e ao mellor... comparte todo o tesouro contigo!

Comezar

Este é o mapa do tesouro. Axúdao a completar as misións e ao final terás o código que abre o cofre.

Misión 4

Misión 3

Misión 2

Misión 1

Misión 1

Esta é a primeira misión das 4 que terás que completar para achar o código secreto. Está relacionada coa materia de Ciencias Sociais. Os piratas empregaban a posición das estrelas para coñecer o seu rumbo no mar. Para iso, empregaban o catalexo e o comp ás.

Serás capaz de recordar o que aprendiches sobre o noso Sistema Solar e a orientación?

Imos alá!

PREGUNTA 01

Cal é o quinto planeta comezando desde o Sol?

Xúpiter

Venus

Saturno

PREGUNTA 02

Cantos planetas hai no Sistema Solar?

Nove

Oito

Sete

PREGUNTA 03

Elixe a opción incorrecta.

O norte está diante.

O sur está detrás.

O leste está á esquerda.

O oeste está á esquerda.

4

PREGUNTA 04

O movemento de rotación da terra prodúcese cando esta xira ao redor...

Do Sol.

Do eixe terrestre.

A Terra non se move.

PREGUNTA 05

A Lúa realiza o movemento de translación cando..

Xira ao redor do Sol.

Xira ao redor da Terra.

Xira sobre si mesma.

Volver ao mapa das misións

Conseguiches o número 6

Noraboa!

Volve intentalo!

Repetir

Volve á primeira pregunta e inténtao de novo!

Misión 2

Nesta segunda misión terás que poñer a proba os teus coñecementos en matemáticas.Resolve as operacións para obter o segundo número do cofre do tesouro.

Adiante

2

=

32

x

21

16

14

43

54

A

49

¿Qué falta para completar la operación?

3

=

21

63

-

÷

x

B

+

¿Qué falta para completar la operación?

16

x

=

32

8

6

4

5

C

3

¿Qué falta para completar la operación?

16

:

2

=

35

33

-

÷

x

D

+

¿Qué falta para completar la operación?

16

:

4

÷

=

52

156

4

7

5

E

3

¿Qué falta para completar la operación?

16

:

4

+

Volver ao mapa das misións

Recorda o resultado desta operación. É o segundo número do cofre!

16

4

:

+

3

Noraboa!

Repetir

Volve intentalo!

Case case! Volve ao principio para intentalo de novo.

Misión 3

Xa estás na terceira misión! Contesta ás preguntas sobre Lingua para averiguar o terceiro número do código do cofre.

Comezar

Cal é o sinónimo de querer?

Amar

Odiar

2

As imaxes, os sons e os xestos son un tipo de comunicación. Cal?

Comunicación verbal

Comunicación non verbal

2

Completa a oración:"Zapateiro é unha palabra ..."

Primitiva

Derivada

2

En Lingua Castelá, como se escriben estas palabras?

Hablar, hacer y haber.

ablar, acer y aber.

2

O verbo "cantei" está en pasado.

Verdadeiro

Falso

2

O verbo falar pertence á segunda conxugación.

Verdadeiro

Falso

2

Cal é o antónimo de alegre?

Feliz

Triste

2

Pera, limón, pexego, cereixa e mazá forman:

Un campo semántico

Unha familia de palabras.

2

Sinala a palabra composta

Fotografía

Zapateiro

2

Emprégamoso a letra "z" con:

e, i

a, o, u

2

As palabras: o, a, os, as, son:

Artigos determinados

Artigos indeterminados

2

Os signos de interrogación e exclamación en galego, colócanse:

Só ao final.

2

Ao principio e ao final.

Os prefixos son grupos de letras que se colocan .... dunha palabra para formar outra nova.

Despois

Antes

2

A concordancia dinos que os substantivos e adxectivos que van xuntos teñen que ter o mesmo xénero e o mesmo número. Pero, como pode ser o número das palabras?

Singular ou plural.

2

Masculino ou feminino.

O número correspondente a esta misión é o 2!

Volver ao mapa das misións

2

Misión 4

Benvidos á última misión desta aventura!

Recorda todo o que aprendiches sobre as Ciencias Naturais e as Ciencias Sociais, todo pode ser de axuda!

Ao abordaxe!

Os traballos clasifícanse entres sectores. O sector secundario está formado por:

PREGUNTA 01

Pesca, agricultura, minería e gandería

Industria e artesanía

Servizos e comercio

As localidades son un conxunto de rúas, prazas e edificios onde viven as persoas. Como se chaman as localidades pequenas?

PREGUNTA 02

Cidades

Vilas

As eleccións municipais...

PREGUNTA 03

Celébranse cada 4 anos e nelas elíxese ao alcalde/alcaldesa

Celébranse cada 2 anos e nelas elíxese aos concelleiros/as.

Celébranse cada 4 anos e nelas elíxese aos concelleiros/as.

Segundo como se comporta a luz nun obxecto pode ser de tres tipos. De que clase é un vaso de cristal?

PREGUNTA 04

Transparente

Translúcido

Opaco

Sinala a fonde de enerxía renovable.

PREGUNTA 05

Combustibles fósiles

Sol

Enerxía nuclear

A tesoira coa que recortamos un papel, funciona con enerxía...

PREGUNTA 06

Mecánica

Eléctrica

Calorífica

Os imáns exercen un tipo de forza. Cal?

PREGUNTA 07

A distancia

Por contacto

Que nos permite a función de nutrición?

PREGUNTA 08

Relacionarnos coa nosa contorna.

Obter nutrientes e enerxía

Crear individuos semellantes

Cal é a parte das plantas que fabrica o alimento?

PREGUNTA 09

Follas

Talo

Raíz

O brócoli, as cenorias, as laranxas, os plátanos, os cogomelos... son froitas e verduras. Que nos aportan?

PREGUNTA 10

Proteínas

Hidratos de carbono

Sales minerais e vitaminas

Volver ao mapa das misións

O número correspondente a esta última proba é o 0.

Noraboa!

Repetir

Volve intentalo!

Volve ao principio para poder conseguir o número!

Apertura do cofre

Recorda os números que conseguiches en cada unha das misións e introdúceos en orde para poder abrir o cofre. Xa non queda nada para que Pataquiña poida recuperar o seu tesouro!

Seguimos!

Apertura do cofre

1

6

0

2

4

5

7

9

3

8

Apertura do cofre

7

0

1

2

4

5

6

9

3

8

Apertura do cofre

0

1

2

3

5

4

7

6

8

9

Apertura do cofre

0

1

2

3

4

5

7

6

9

8

Apertura do cofre

7

0

1

2

4

5

6

9

3

8

Apertura do cofre

0

1

3

2

4

5

6

7

9

8

Apertura do cofre

0

1

2

3

5

4

7

6

9

8

Noraboa!

Volver ao mapa das misións

Conseguiches abrir o cofre!Pataquiña está moi contento por recuperar o seu tesouro.

Repetir

Volve intentalo!

Ese non é o código correcto!