Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Czy potrafisz

Start

segregować

1. Którego z tych produktów nie powinieneś wyrzucić do pojemnika na odpady bio?

Cytrusów

Skorupek jaj

Ugotowanych ziemniaków

2. Na ile frakcji segreguje się odpady komunalne w Gnieźnie?

6

5

3

3. Co należy zrobić ze zużytym olejem roślinnym?

Wylać do toalety

Wylać do pojemnika na odpady zmieszane

Wylać do pojemnika na odpady bio

introduction

Hmm

4. Co może powstać ze starych ubrań po ich przetworzeniu?

Mata wygłuszająca do samochodu

Butelka wielorazowa

Ryza papieru

5. Co oznacza skrót PSZOK?

Pozytywne Zagospodarowanie Zmieszanych Odpadów Komunalnych

Praktyka Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

6. Co mieszkańcy Gniezna powinni zrobić z odpadami wielkogabarytowymi?

Wystawić obok swojego śmietnika

Zawieźć do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Lulkowie

Zawieźć do PSZOK-u przy ul. Chrobrego 21

jeszcze raz

Gratulacje!