Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Miłość nadaje sens ludzkiemu życiu

1

2

3

4

5

6

Szczęść Boże Kochani Dziś na naszym spotkaniu porozmawiamy o miłości. Na początek wznieśmy nasze myśli do Tego który nas gromadzi, pomódlmy się Aktem miłości!. https://www.youtube.com/watch?v=ypstm4ZiBV8

Zastanówmy się teraz -Co to jest ta miłość? - Co jest znakiem miłości? Spójrzcie co na ten temat mówi Wikipedia Miłość – pragnienie dobra. Podstawowe źródło szczęścia człowieka[2]. Wypływa z miłości Boga, będąc darem darmo otrzymanym (por. Rz 5,5). Ma swoją kontynuację w miłości bliźniego, tworząc wspólnotę (por. 1 J 1,3). Obejmuje wszystkich ludzi, szczególnie biednych materialnie i duchowo, a także nieprzyjaciół (por. Mt 25,31-46; 5,44). Stanowi wolną decyzję duszy rozumnej - jest więc możliwa wyłącznie między osobami. Stanowi najwyższą z cnót teologalnych. Definiowana jest jako pełnienie woli Bożej. Ostatecznie to sam Bóg jest miłością (1 J 4,8.16). Jeden z owoców Ducha Świętego (Gal 5,22–23). Serce jest znakiem przez który informujemy kogoś, że go kochamy, że ten ktoś jest dla nas bardzo ważny. Miłość nadaje sens naszemu życiu.

Spróbujcie teraz dokończyć moje zdanie: MIŁOŚĆ JEST POTRZEBNA, ABY CZŁOWIEK............ Myślę, że każdy z was odpowiedział: szczęście, radość, poczucie bezpieczeństwa itp. To teraz posłuchajcie co o miłości mówi nam dziś Pan Jezus! https://www.youtube.com/watch?v=lXaQQn_wFbc

- KIM BYŁ ZACHEUSZ? - CO STAŁO SIĘ Z ZACHEUSZEM PO SPOTKANIU Z PANEM JEZUSEM? - CO OKAZAŁ PAN JEZUS ZACHEUSZOWI? Miłość, która nadaje sens naszemu życiu, musi mieć swoje źródło w Bogu, który jest miłością. Tak jak rzeka ma swe źródło i na początku tworzy cienki strumyczek, potem poszerza swe koryto i wpada do morza, tak nasza miłość wypływa z miłości Bożej.

Miłość to nie tylko piękne słowa, miłość kochani! Musi się wyrażać przede wszystkim poprzez właściwe czyny

Przeczytajcie teraz co na temat miłości mówi nauka Kościoła! KKK 1829 Owocami miłości są radość, pokój i miłosierdzie. Miłość wymaga dobroci i upomnienia braterskiego; jest życzliwością; rodzi wzajemność; trwa bezinteresowna i hojna. Miłość jest przyjaźnią i komunią. -Jakie są owoce miłości? -Czego domaga się miłość?

Zapamiętajcie! Prawdziwa miłość nadaje sens naszemu życiu. Jezus Chrystus zawsze zawsze wobec nas kieruje się miłością i oczekuje jej od nas.

Na zakończenie naszego spotkania zaśpiewajmy Bogu pieśń miłości. https://www.youtube.com/watch?v=GhRWUIonxtk