Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

empezar

NaturézateA maxia agochada no Río Corgo

xeografía e historia

francés

lingua galega, lingua castelá,portugués inglés

Matemáticas

ciencias da terra

bioloxía

Índice

Vídeo presentación do proxecto

Onde se atopa o Río Corgo?

Ver

Traxecto do Río Corgo

  • Nace en Salgueiriños e desemboca no Sarela á alatura do parque de Galeras, sendo o seu afluente máis importante.
  • A través do seu camiño vai concatenando unha serie de parques urbanos: Salgueiriños, Ponte Mantible, Pablo Iglesias, Fermín Bouza Brey, Finca de Lois, Música en Compostela, Mosquera Pérez, Manuel Feixo e Galeras.

Descubrimos a maxía natural agochada na contorna do Río Corgo...

Que actividades levamos a cabo?

Bioloxía e Xeoloxía1ºESO

clasificación das follas

Recolección de follas e posterior clasificación atendendo a diferentes criterios

Recolección e clasificación de follas

VÍDEO

Descubrimos e identificamos algunhas das especies que viven ao carón do Río Corgo

Fauna e flora do Río Corgo

Ciencias da Terra 2º Bacharelato

Marzo

Decembro- Xaneiro- Febreiro

Outubro

Setembro

Realización de murais

Recollida de datos

Traballo de campo: toma de fotografías e recollida de datos nas fichas

Estudo das características do Río Corgo.Manexo de guías para a identificación das especies.Busca de información sobre os bosques de ribeira e lexislación que protexe estes espacios.Creación fichas de recollida de datos

Fichas cubertas e fotos

Ficha recollida datos

Murais

Cronoloxía das actividades realizadas

Matemáticas1º ESO-2º ESO

Matemáticas na natureza

ve

LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA, INGLÉS E PORTUGUÉS

Francés1º ESO

ver

ver

ver

ver

ver

ver

L´AUTOMNEO Corgo

ver

ver

ver

ver

ver

ver

Les poissons

ver

ver

ver

ver

ver

Xeografía e Historia 1º ESO

Actividade 1 e respostas

Actividade 2

Fotos realizadas polo alumnado na zona da Capela da Virxe da Fonte e Hotel NH

Grazas!