Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

click to flip

Zaznacz punkt A=(–2,–1).

Znajdź punkt C tak, aby powstał trójkąt prostokątny równoramienny. Punkt C ma mieć dodatnią drugą współrzędną.

A

B

TAK, to jedno z rozwiązań tego zadania. Brawo!

A

B

To jedno z rozwiązań

BRAWO!

Zaznacz drugie rozwiązanie!

C'

TAK, to jedno z rozwiązań tego zadania. Brawo!

A

B

To jedno z rozwiązań

BRAWO!

Zaznacz drugie rozwiązanie!

C'

9

Doskonale, trzecia liczba to:

Back

3

Doskonale, czwarta liczba to:

Back

1

Doskonale, piąta liczba to:

Back

Zaznacz punkt B= (3,–1)

A

Jakie współrzędne ma punkt zaznaczony naukładzie współrzędnych. Zaznacz właściwą odpowiedź.

A = (0,2)

A = (2,0)

A = (-2,0)

A = (0,-2)

A

Jakie współrzędne ma punkt zaznaczony naukładzie współrzędnych. Zaznacz właściwą odpowiedź.

B

B = (-3;-1,5)

B = (1,5;-3)

B = (-1,5;-3)

B = (-3;1,5)

Jakie współrzędne ma punkt zaznaczony naukładzie współrzędnych. Zaznacz właściwą odpowiedź.

C

C = (2;0,5)

C = (0,5;2)

C = (0,5;-2)

C = (-2;-0,5)

Jakie współrzędne ma punkt zaznaczony naukładzie współrzędnych. Zaznacz właściwą odpowiedź.

D

D = (2,5;0)

D = (0;2,5)

D = (0;-2,5)

D = (-2,5,0)

Jakie współrzędne ma punkt zaznaczony naukładzie współrzędnych. Zaznacz właściwą odpowiedź.

E = (2,1)

E

E = (-1,2)

E = (-2,1)

E = (-1,-2)

Jakie współrzędne ma punkt zaznaczony naukładzie współrzędnych. Zaznacz właściwą odpowiedź.

F

F = (1,5;1,5)

F = (1,5;1)

F = (1;1,5)

F = (1,5;-1)

Zaznacz na układzie współrzędnych punkt (-4,-2)

Zaznacz na układzie współrzędnych punkt (-1,1)

Zaznacz na układzie współrzędnych punkt (2,-3)

Zaznacz na układzie współrzędnych punkt (-½,0)

Zaznacz na układzie współrzędnych punkt (1;1,5)

Zaznacz na układzie współrzędnych punkt (0,2)

Spróbuj jeszcze raz!

Błąd :(

Niestety

To nie jest prawidłowa odpowiedź…

Spróbuj jeszcze raz!

Błąd :(

Niestety

To nie jest prawidłowa odpowiedź…

Spróbuj jeszcze raz!

Błąd :(

Niestety

To nie jest prawidłowa odpowiedź…

Spróbuj jeszcze raz!

Błąd :(

Niestety

To nie jest prawidłowa odpowiedź…

Spróbuj jeszcze raz!

Błąd :(

Niestety

To nie jest prawidłowa odpowiedź…

Spróbuj jeszcze raz!

Błąd :(

Niestety

To nie jest prawidłowa odpowiedź…

6

Doskonale, pierwsza liczba to:

Back

2

Doskonale, druga liczba to:

Back

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

click to flip

Punkty A=(–5,–3), B=(1,–1) i C=(0,2) są trzema wierzchołkami prostokąta ABCD. Podaj współrzędne punktu D.

D=(0,–6)

podpowiedź

D=(–4,–6)

D=(–6,0)

Punkty A=(–5,–3), B=(1,–1), C=(0,2)i D=(–6,0) są wierzchołkami prostokąta ABCD. Podaj pole tego prostokąta.

P = 17,5

podpowiedź

P = 20

P = 15

Dany jest wielokąt ABCDEFGH (rysunek).Oblicz jego pole.

P = 44,5

D= 60

P = 58

Dany jest czworokąt ABCD, gdzie A=(0,0), B=(5,0), C=(8,4), D=(3,4). Czy ten czworokąt jest rombem?

TAK

NIE

Dany jest czworokąt ABCD, gdzie A=(0,0), B=(5,0), C=(8,4), D=(3,4). Ten czworokąt jest rombem, poniważ:

Odcinki AB i CD są równoległe.

3²+4²=5², więc AB=BC=CD=AD.

Przekątne nie są równoległe do osi.

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

1

1

Back

1

1

Back

A

B

Długość odcinka AB wynosi:

8

4

2

C

D

Długość odcinka CD wynosi:

√5

√13

13

Znajdź środek odcinka o końcach w punktach (-4,2) i (2,0).

S=(3,–1)

S=(1,–1)

S=(–1,1)

S=(–2,2)

Jeden koniec odcinka znajduje sięw punkcie (–1,–2), a jego środekw punkcie (–4,–5). Jakie współrzędne ma drugi koniec odcinka?

S=(–7,–8)

S=(–2,5;–3,5)

S=(–3,–3)

S=(2,1)

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!

Spróbuj jeszcze raz!