Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial

IAEE - Optativa d'ESO

En realitat, quan en l'educació es promou l'espèrit emprenedor, no estem parlant de convertir els joves en empresaris sinó de fer-los hàbils, amb destreses, per tal de que siguen capaços de tenir projectes (de vida) i tirar-los endavant. S'ensenya a emprendre emprenent. És a dir, donant-los la possibilitat de que pensen els seus projectes i els duguen a terme.

Què és IAEE?

Treball en equip

Creativitat

Ús de les noves tecnologies

Què necessitarem?

3ª avaluació: Pla econòmic i financer

2ª avaluació: Projecte d'empresa

1ª Avaluació: Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació

Continguts:

- La iniciativa emprenedora. - Qualitats i destreses de l'emprenedor. - Itineraris formatius i carreres professionals. - Drets i deures dels treballadors. - El dret del treball, el contracte de treball, sindicats, elaboració d'un currículum vitae... - Riscos laborals...

1ª avaluació: Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació.

Continguts:

- Projecte d'empresa: creativitat i innovació. - Entorn i la funció social de l'empresa. - Tipus d'empreses. - Tràmits per a la posada en marxa d'una empresa. - Ajudes i suport a la creació d'empreses. - El màrqueting, - La comptabilitat...

2ª avaluació: Projecte d'empresa

Continguts:

- Impostos que afecten a les empreses.

- Fonts de finançament de les empreses.

3ª avaluació: Pla econòmic i financer

- Pla d'inversions - Tipus d'inversions.

Continguts:

Projectes:

Activitats extraescolars

- Visites a empreses per conèixer el procediment que es duu a terme a l’hora de fabricar i comercialitzar els seus productes. - Jugar a escape rooms per analitzar les característiques i poder aplicar-les al nostre projecte.

- Elaboració d'un escape room. - Organització d'una festa. - Recerca per al nostre viatge. - Reinventar, crear i transformar el nostre centre.

Per a més informació: aidapamal@gmail.com

Gràcies per l'atenció!