Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

KING KONG VFX

Interactive Image

BANFF NATIONAL PARK

Interactive Image

JUDO

Interactive Image

THE EUKARYOTIC CELL

Interactive Image

RAINFOREST

Interactive Image

Transcript

HEJ.....CZEKAMYNACIEBIE ...

KTO TO JEST

EGZAMINY

REKRUTACJA

PRAKTYKI

DYPLOM

PROJEKTY UE

CZEGO UCZYMY

DLA KOGO

CZEGO UCZYMY

CO PO SZKOLE

TECHNIK EKONOMISTA bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu lub kontroli procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu. Może prowadzić prace związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych. W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe.

Jeśli chcesz uczyć się w klasie TECHNIK EKONOMISTA to w systemie rekrutacyjnym na pierwszej preferencji wybierz: SZKOŁA: Technikum 02 (ZSEiU w Łodzi) KLASA: 1aTE technik ekonomista W czasie rekrutacji otrzymasz punkty za oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

Uczniowie TECHNIKUM realizują program

 • przedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:
  • prowadzenia dokumentacji kadrowej, biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
  • sprzedaży produktów i usług,
  • prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
  • wykonywanie typowych prac biurowych.
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych niezbędnych do wykonywania twojej pracy,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • przedmiotów ogólnokształcących (geografia i matematyka w zakresie rozszerzonym)
Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

EKONOMISTA to zawód dla Ciebie jeśli:

 • interesujesz się zmianami zachodzącymi w gospodarce rynkowej,
 • jesteś spostrzegawczy i masz dobrą pamięć,
 • jesteś dokładny i systematyczny w swoich działaniach,
 • łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi i współpracować w grupie,
 • nie boisz się nowych wyzwań i jesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.

Otrzymasz dyplom TECHNIKA EKONOMISTY jeśli spełnisz następujące warunki:

 • zdasz egzaminy zawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:
kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
 • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej..
Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Wymiar praktyk zawodowych w klasie TECHNIK EKONOMISTA : 4 tygodnie w klasie III oraz 4 tygodnie w klasie IV. Uczniowie klas ekonomicznych odbywają praktyki w firmach i urzędach współpracujących ze szkołą. Są to między innymi:

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie. Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy

 • na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • na stanowiskach operacyjnych w bankach, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządu terytorialnego.

Uczniowie z klas technik ekonomista korzystają z projektów realizowanych szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami. Aktualnie realizowany jest projekt „Absolwent atrakcyjny dla pracodawcy” w którym ekonomiści realizują między innymi:

 • Kurs kancelaryjno –archiwalny I i II stopnia,
 • Kurs obsługi kas fiskalnych,
 • Szkolenie - narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty.

W trakcie nauki w technikum musisz przystąpić do egzaminów zawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:

 • W klasie III (w czerwcu) - kwalifikacja EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
  • stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
  • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
  • sporządzanie biznesplanu;
 • W klasie V (w styczniu) - kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
  • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.
Uwaga! Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

Uczniowie technikum realizują program

 • przedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:
  • prowadzenia dokumentacji kadrowej, biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
  • sprzedaży produktów i usług,
  • prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
  • wykonywanie typowych prac biurowych.
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych niezbędnych do wykonywania twojej pracy,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • przedmiotów ogólnokształcących (geografia i matematyka w zakresie rozszerzonym)
Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

EGZAMINY

kto to jest

kto to jest

pPROJEKTY ue

REKRUTACJA

DLA KOGO

DYPLOM

praktyki

EGZAMINY

CZEGO UCZYMY

CO PO SZKOLE

TECHNIK LOGISTYK planuje, realizuje i kontroluje przepływ surowców, materiałów i wyrobów gotowych z punktu wytwarzania do miejsc ich konsumpcji. Organizuje transport i magazynowanie produktów. Prowadzi działania związane przewozem ludzi i organizacją produkcji. Jego umiejętności są niezbędne przy organizacji imprez masowych – zawodów sportowych, koncertów i festiwali.Dzięki logistykom firmy oszczędzają i zarabiają więcej niż inne.

Jeśli chcesz uczyć się w klasie TECHNIK LOGISTYK to w systemie rekrutacyjnym na pierwszej preferencji wybierz: SZKOŁA: Technikum 02 (ZSEiU w Łodzi) KLASA: 1bTL technik logistyk W czasie rekrutacji otrzymasz punkty za oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

Otrzymasz dyplom TECHNIKA LOGISTYKA jeśli spełnisz następujące warunki:

 • zdasz egzaminy zawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:
kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu
 • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej..
Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK LOGISTYK oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Uczniowie TECHNIKUM realizują program

 • przedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:
 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • przedmiotów ogólnokształcących (geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym)
Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Wymiar praktyk zawodowych w klasie TECHNIK LOGISTYK : 4 tygodnie w klasie III oraz 4 tygodnie w klasie IV. Uczniowie klas logistycznych odbywają praktyki w firmach współpracujących ze szkołą . Są to między innymi: Klasa objęta jest patronatem firmy DHL Parcel

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie. Będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub do podjęcia pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Uczniowie z klas technik logistyk korzystają z projektów realizowanych szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami. Aktualnie realizowany jest projekt „Absolwent atrakcyjny dla pracodawdcy” w którym logistycy realizują między innymi:

 • kurs operatora wózków widłowych podstawowy i rozszerzony,
 • kurs prawa jazdy kategorii B,
 • szkolenie Wirtualny Magazyn (WMS),
 • szkolenie Wirtualny Transport (TMS).

LOGISTYK to zawód dla Ciebie, jeśli:

 • umiesz planować i zarządzać swoim czasem,
 • nie boisz się podejmowania decyzji,
 • jesteś dokładny i systematyczny w swoich działaniach,
 • łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi i współpracować w grupie,
 • nie boisz się nowych wyzwań i jesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.

W trakcie nauki w technikum musisz przystąpić do egzaminów zawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:

 • w klasie III (w czerwcu) - kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów
  • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
  • monitorowania poziomu i stanu zapasów,
  • obsługiwania programów magazynowych,
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
  • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
 • w klasie V (w styczniu) - kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu
  • planowania procesów transportowych,
  • organizowania procesów transportowych,
  • dokumentowania procesów transportowych.
Uwaga! Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

CZEGO UCZYMY

EGZAMINY

REKRUTACJA

DLA KOGO

CO PO SZKOLE

PRAKTYKI

KTO TO JEST

CZEGO UCZYMY

DYPLOM

PROJEKTY UE

TECHNIK REKLAMY planuje i organizuje działalność reklamową i promocyjną, przygotowuje i prowadzi kampanie reklamowe, projektuje oraz wykonuje środki reklamowe. W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające jego działania. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci na wykonywanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Rynek reklamy jest bardzo dynamiczny, stawia przed Tobą nowe wyzwania, przez co praca w reklamie nigdy nie jest nudna.

Praca w REKLAMIE jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś kreatywny, samodzielny, masz zdolności organizacyjne
 • jesteś dokładny i systematyczny w swoich działaniach,
 • łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi,
 • jesteś otwarty na nowinki technologiczne, nie boisz się nowych wyzwań,
 • masz zdolności plastyczne i poczucie estetyki,
 • jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.

Uczniowie TECHNIKUM realizują program

 • przedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych
  • projektowania i wykonywania reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
  • tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam,
  • prowadzenia kampanii reklamowej,
  • przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów,
  • stosowania podstawowych środków reklamy,
  • prowadzenia działalności gospodarczej.
 • przedmiotów ogólnokształcących (geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym)
Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

W trakcie nauki w technikum musisz przystąpić do egzaminów zawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:

 • w klasie III (w czerwcu) - kwalifikacja PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
  • przygotowanie elementów strategii reklamowej,
  • przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
  • produkcja reklamy;
 • w klasie V (w styczniu) - kwalifikacja PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
  • planowanie kampanii reklamowej,
  • organizowanie sprzedaży reklamowej,
  • realizowanie kampanii reklamowej,
  • badania przekazu reklamowego.
Uwaga! Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

Otrzymasz dyplom TECHNIKA REKLAMY jeśli spełnisz następujące warunki:

 • zdasz egzaminy zawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:
kwalifikacja PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego kwalifikacja PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
 • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej..
Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK REKLAMY oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Wymiar praktyk zawodowych w klasie TECHNIK REKLAMY: 4 tygodnie w klasie III oraz 4 tygodnie w klasie IV. Uczniowie klas reklamowych odbywają praktyki w lokalnych firmach z branży. Klasa objęta jest patronatem agencji B&P Promotion

Uczniowie z klas technik reklamy korzystają z projektów realizowanych w szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami. Obecnie realizujemy projekt „Młodzi dla Biznesu”, skierowany dla klas reklamowych. W nim między innymi kursy, szkolenia i warsztaty:

 • Kreatywne myślenie,
 • Druk 3D,
 • Kompozycja, typografia, barwa,
 • Marketing –budowanie marki,
 • Budowanie strategii marki,
 • Identyfikacja wizualna,
 • Projektowanie stron internetowych,
 • Motion desine,
 • Photoshop –operacje podstawowe

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie. Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub możesz pracować w

 • agencjach reklamowych, studiach graficznych,
 • działach marketingu i reklamy różnych firm,
 • działach promocji środków masowego przekazu,
 • agencjach public relations.

Jeśli chcesz uczyć się w klasie TECHNIK REKLAMY to w systemie rekrutacyjnym na pierwszej preferencji wybierz: SZKOŁA: Technikum 02 (ZSEiU w Łodzi) KLASA: 1cTR technik reklamy W czasie rekrutacji otrzymasz punkty za oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • plastyka

EGZAMINY

KTO TO JEST

PRAKTYKI

DYPLOM

REKRUTACJA

DLA KOGO

PROJEKTY UE

DYPLOM

CZEGO UCZYMY

CO PO SZKOLE

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI zajmuje się fachowym i kompleksowym świadczeniem usług turystycznych. Jego zadaniem jest przygotowanie i rozliczenie trasy podróży dla klientów indywidualnych lub organizacja grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych. To zawód wymagający umiejętności organizacyjnych, lingwistycznych i psychologicznych, w którym z łatwością połączysz pracę z podróżowaniem i odkrywaniem świata.

Praca w TURYSTYCE jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś ciekawy świata i ludzi, lubisz podróże,
 • zauważasz i doceniasz walory turystyczne różnych regionów Polski i świata,
 • łatwo nawiązujesz kontakty, umiesz rozmawiać z ludźmi i współpracować w grupie,
 • nie boisz się nowych wyzwań i jesteś gotowy do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • jesteś odporny na stres i umiesz pracować pod presją czasu.

Uczniowie TECHNIKUM realizują program

 • przedmiotów zawodowych, w czasie których przygotujemy Cię do pełnienia następujących zadań zawodowych:
  • projektowania imprez i usług turystycznych,
  • zamawiania imprez i usług turystycznych;.
  • prowadzenia informacji turystycznej,
  • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
  • rozliczania usług i imprez turystycznych.
 • przedmiotów ogólnokształcących (geografia i j.angielski w zakresie rozszerzonym)
Będziesz przygotowany do zadawania egzaminów zawodowych oraz do egzaminu maturalnego.

Otrzymasz dyplom TECHNIKA ORGANIZACJI TURYSTYKI jeśli spełnisz następujące warunki:

 • zdasz egzaminy zawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:
kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej..
Po spełnieniu tych wymagań otrzymasz dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie za granicą.

W trakcie nauki w technikum musisz przystąpić do egzaminów zawodowych w zakresie następujących kwalifikacji:

 • w klasie III (w czerwcu) - kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • projektowania imprez i usług turystycznych,
  • zamawiania imprez i usług turystycznych;.
 • w klasie V (w styczniu) - kwalifikacja HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
  • prowadzenia informacji turystycznej,
  • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
  • rozliczania usług i imprez turystycznych.
Uwaga! Aby otrzymać promocję do następnej klasy musisz przystąpić do obowiązkowych egzaminów zawodowych przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy.

Praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Wymiar praktyk zawodowych w klasie TECHNIK LOGISTYK : 4 tygodnie w klasie III oraz 4 tygodnie w klasie IV. Uczniowie klas turystycznych odbywają praktyki w hotelach i biurach podroży współpracujących ze szkołą, między innymi:

Jeśli chcesz uczyć się w klasie TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI to w systemie rekrutacyjnym na pierwszej preferencji wybierz SZKOŁA: Technikum 02 (ZSEiU w Łodzi) KLASA: 1dTOT technik organizacji turystyki W czasie rekrutacji otrzymasz punkty za oceny z przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

Uczniowie z klas technik organizacji turystyki korzystają z projektów realizowanych w szkole i finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu uczestniczą w stażach i szkoleniach zawodowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami. Rozpoczęliśmy realizację projektu „Młodzi dla Biznesu”, skierowanego dla klas turystycznych. W nim między innymi:

 • kurs animatora czasu wolnego,
 • kurs rezydenta turystycznego,
 • kurs pracownika biura podróży,
 • kurs pilota wycieczek,
 • szkolenie "Jak zostać stewardessą".

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie. Będziesz przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych lub do podjęcia pracy w biurach podróży i agencjach turystycznych, w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, w ośrodkach informacji turystycznej.