Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

• scjentyzm• utylitaryzm

• ewolucjonizm• organicyzm

- prawdziwy, - rzeczywisty,- faktyczny,- konkretny,- autentyczny,- uchwytny,- namacalny,- fizyczny,- materialny

REALNY

- korzystny,- pomyślny,- optymistyczny,- szczęśliwy,- dodatni,- dobry.

POZYTYWNY

1842-1889

Język polski, kl. 2a

27 maja 2020

Podstawy nowonczesnego światopoglądu

NAZWY EPOKI

• realizm • pozytywizm – od „filozofii pozytywnej” Auguste’a Comte’a • la belle époque

William Bell Scott Żelazo i węgiel, 1860

Pozytywne

Czy wyobrażasz sobie życie bez prądu elektrycznego, telefonów, aparatów fotograficznych, samochodów?

Osiągnięcia cywilizacyjne

EPOKA WIELKICH WYNALAZKÓW

POZYTYWIZM

Karol Darwin

Ludwik Pasteur

Joseph Lister

Gregor Mendel

Według teorii ewolucji do czasów współczesnych przetrwały gatunki, które w najlepszy sposób dostosowały się do zmieniającego się środowiska. Konsekwencją naturalnego procesu selekcji miało być powstanie człowieka – istoty najwyższej wśród żyjących – od małpy. Teza ta spotkała się z oburzeniem.

Był autorem teorii chorób zakaźnych, wynalazł szczepienia ochronne, w tym przeciwko wściekliźnie, odkrył działanie bakterii i dzięki temu odkryciu opracował proces pasteryzacji.

Brytyjski chirurg był inicjatorem antyseptyki. Dzięki temu, że dbał o higienę w szpitalu i wprowadził zasadę dezynfekcji, znacznie spadła śmiertelność operowanych pacjentów.

Sformułował prawa dotyczące dziedziczności. Odkrył, że pewne cechy są przekazywane z pokolenia na pokolenie w celu coraz lepszego przystosowania się organizmu do warunków środowiska.

Rozwój medycyny i biologii

Polscy laureaci Nagrody:- 1903 – Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem Piotrem Curie w dziedzinie fizyki oraz ponownie w 1911 r. – już samodzielnie – w dziedzinie chemii; - 1905 – Henryk Sienkiewicz za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” i „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”, - 1924 – Władysław Reymont w dziedzinie literatury za powieść Chłopi; - 1980 – Czesław Miłosz za całokształt twórczości;- 1983 – Pokojowa Nagroda dla Lecha Wałęsy; - 1996 – Wisława Szymborska w dziedzinie literatury-2018 - Olga Tokarczuk w dziedzinie literatury.

1853 – Ignacy Łukasiewicz dokonuje destylacji ropy naftowej i znajduje dla niej praktyczne zastosowanie –konstruuje lampę naftową.

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe

Swój cały majątek przekazał w testamencie Szwedzkiej Akademii Nauk. Fortuna wynalazcy miała zostać spożytkowana na ufundowanie nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, chemii, medycyny, literatury i działalności na rzecz pokoju. Pierwszą Nagrodę Nobla wręczono w 1901 r.

W 1867 r. szwedzki przemysłowiec i wynalazca Alfred Nobel opatentował dynamit.

• 1854 – wynalazca zakłada pierwszy na świecie szyb naftowy w Bóbrce koło Krosna, który jest czynny do dzisiaj

Polski wkład w rozwój cywilizacji

Ignacy Łukasiewicz

• sterowiec • ruchome schody • kinematograf • radio

• karabin maszynowy• strzykawka • tworzywo sztuczne • margaryna i konserwy mięsne

I inne...

• maszyna do szycia • odkurzacz • wieczne pióro

• 1856 – Henry Bessemer opracowuje metodę produkcji stali bezpośrednio z rozgrzanego żelaza • 1864 – Pierre Émile Martin tworzy piec martenowski

Początki nowoczesnego hutnictwa

Samochód Armanda Peugeota z benzynowym silnikiem Daimlera zbudowany we Francji w latach 1889–1890

Rozwój środków transportu

Wynalezienie elektryczności

• 1829 – George Stephenson buduje lokomotywę parową i zapoczątkowuje tym samym szybki rozwój kolei żelaznej; w 1829 było ok. 100 km linii, w 1840 – ok. 9000 km, a 10 lat później – prawie 40 000 km • 1863 – zostaje otwarta pierwsza całkowicie podziemna linia metra w Londynie • 1881 – Berlin uruchamia tramwaj elektryczny konstrukcji Wernera Siemensa • 1883 – Niemiec Gottlieb Daimler konstruuje silnik benzynowy, a dwa lata później Karl Benz buduje pierwszy trójkołowy samochód

• 1871 – Belg Zénobe Gramme buduje pierwszą prądnicę prądu stałego, czyli urządzenie przetwarzające energię mechaniczną w energię elektryczną • 1879 – Thomas Edison wymyśla żarówkę • 1882 – amerykański wynalazca uruchamia pierwszą elektrownię w Nowym Jorku zaopatrującą w prąd drobnych odbiorców

Gustave Caillebotte Ulica paryska w deszczowy dzień, 1877

Społeczne skutki rewolucji przemysłowej

• rozwój dziedzin zależnych od szybkiej komunikacji i transportu • poprawa jakości i wydłużenie życia ludzkiego • większa rola mieszczaństwa • wzrost zatrudnienia • zmiana roli kobiet • emigracja zarobkowa • dysproporcje społeczne

Telegraf i telefon

• 1832 – rosyjski dyplomata Paweł Szyling demonstruje działanie pierwszego telegrafu elektromagnetycznego • 1833 – Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber opatentowują podobny w działaniu telegraf igiełkowy • 1837 – w USA powstaje aparat Samuela Morse’a, w którym litery alfabetu zastąpiono specjalnym kodem • 1843 – szkocki fizyk Aleksander Bain konstruuje telegraf elektryczny • 1858 – połączenie Europy z Ameryką linią telegraficzną • 1876 – powstaje telefon Alexandra Grahama Bella • 1895 – Rosjanin Aleksander Popow demonstruje pierwszy telegraficzny aparat bezprzewodowy

Polska

Ramy czasowe epoki

Świat

Zaczątki emancypacji. Po upadku powstania styczniowego w trudnej sytuacji znalazła się grupa kobiet pochohdzenia szlacheckiego, pozbawiona opieki mężczyzn, którzy zginęli, zostali uwięzieni lub zesłani, a ich majątki skonfisksowano. Kobiety te nie miały praktycznego wykształcenia i nie były przygotowane do samodzielnego życia, więc stworzono dla nich sieci szkół zawodowych i instytucji, które umożliwiłyby im podjęcie godnej pracy zarobkowej i osiągnięcie życiowej niezaleźności.

Próba rozwiązania antagonizmów polsko-żydowskich, polegająca na intergacji Żydów ze społeczeństwem polskim. Postulowanie tolerancji wobec odmienności i występowanie przeciwko postawom tradycjonalistycznym.

Praca kobiet

You can write a subtitle here

Asymilacja Żydów

Tym pojęciem zastąpiono romantyczną ideę walki zbrojnej. Polega ono na wzmocnieniu gospodarczym i intelektualnym kraju: popierano tworzenie polskich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji kulturalnych i oświatowych.

Główny ośrodek pozytywizmu na ziemiach polskich stanowiła Warszawa. To tutaj po upadku powstania styczniowego ukształtował się ruch umysłowy i społeczny, który był odpowiedzią na nową sytuację.

Praca organiczna

Idee

POZYTYWIZM WARSZAWSKI

Podwyższenie poziomu życia oraz wykształcenia wartsw najuboższych.

Praca u podstaw