Want to make creations as awesome as this one?

A Zafféry Károly Szalézii Középiskola Nemzeti Összetartozás napjára készített feladatlapja

Transcript

START

+ info

Subtitle here

+ info

Loremipsum

+ info

Loremips

fo

SZABADULÓSZOBA A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM EMLÉKÉRE

Készítette: Szőke Erika

A magyar delegáció a békefeltételek átvétele után a francia külügyminisztérium lépcsőjén (1920. január 13.) Fotó: Bibliothèque nationale de France

1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg, melyet a világháború lezárását követően egy másfél éves konferencia készített elő. A győztes antanthatalmak 1919. január 18-án kezdték meg a tanácskozást a Párizs környéki kastélyokban. A legyőzöttek képviselői is részt vettek a tárgyalásokon, de tényleges ráhatásuk nem volt az események menetére, csupán az 1919. júliusától születő szerződéseket írták alá.

Reménytelen küldetés - új kötet a trianoni békeszerződést előkészítő küldöttség tevékenységérőlNegyedóra - a feljegyzések szerint ennyi ideig tartott, amíg Benárd Ágost, magyar királyi munkaügyi és népjóléti miniszter, valamint Drasche-Lázár...MTA.hu https://mta.hu/tudomany_hirei/remenytelen-kuldetes-a-trianoni-bekekuldottseg-naploja-107765

ELCSATOLT ÉS MEGMARADT TERÜLETEK ARÁNYA

Nézd meg a filmet, majd kattints a jobb alsó sarokban lévő ikonra

Te here

This is a paragraph of text waiting to be awesome content

Ki volt a magyar békedelegáció vezetője?

KÁROLYI MIHÁLY

APPONYI ALBERT

TISZA ISTVÁN

HORTHY MIKLÓS

Te here

This is a paragraph of text waiting to be awesome content

Mekkora területet veszített el Magyarország?

184 ezer négyzetkilométert

190 ezer négyzetkilométert, az ország 2/3 részét

159 ezer négyzetkilométert

93 ezer négyzetkilométert

Te here

Hány millió főt veszített el Magyarország?

5 millió főt

15 millió főt

10,6 millió főt

Te here

Hány millió magyar rekedt az elcsatolt területeken?

5,1 millió fő

3,3 millió fő

8 millió fő

ROSSZVÁLASZ

*Próbáld újra

TITKOS KÓD MEGSZERZÉSE

Ha helyesen megoldottad a feladatot egy számot kapsz eredményül! Ezt jegyezd meg!

Kattints a tikos kódként megkapott számra!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ROSSZVÁLASZ

*Próbáld újra

elűzöttek, menekültek, vagonlakók

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

1919 őszétől tömegesen indultak el az utódállamok területéről Magyarországra a magukat magyarnak valló és nagyobbrészt kiutasított menekültek.

A magyar kormányzat, érzékelve a helyzet súlyát 1920 áprilisától földrajzi helyzettől függetlenül az összes menekült megsegítésével az Országos Menekültügyi Hivatalt bízták meg. A következő négy évben a hivatal legfontosabb feladata a menekültek regisztrálása, ideiglenes elhelyezése és anyagi támogatása, munkához és lakáshoz juttatása, munkaerőpiaci átképzése, valamint jogi segítése volt. A hivatal nemcsak a legreménytelenebb helyzetben lévő vagonlakóknak, hanem más, egzisztenciális krízisben lévő menekülteknek is megpróbált segítséget nyújtani anyagi és természetbeni (ruházat, tüzelőanyag, ingyenes étkezés) juttatásokkal vagy munkaközvetítéssel, jogsegéllyel.

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

vörös térkép

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

101 évvel ezelőtt, 1919. február 21-én jelent meg először nyomtatásban Teleki Pál Vörös térképe, amihez nagy reményeket fűztek a béketárgyaláson hazánkat képviselő politikusaink.ított menekültek.

1920. január 16-án Apponyi Albert híres védőbeszédét követően, a Teleki Pál vezette szakértői csapat által megalkotott térképet mutatta be a békekonferencián. Ez volt az első olyan dokumentum, amelyet az antant képviselői, a trianoni béke előkészítő bizottsága is megszemlélt. A francia Carte rouge néven híressé vált térkép az 1910-es népszámlálás adatai alapján készült. Teleki a magyar népességet vörös színnel jelölte, amit a figyelemfelkeltés legfőbb eszközének szánt.

Forrás: https://blog.oszk.hu/foldabrosz/voros-terkep-kulonbozo-valtozatai-1-az-1919-evi-kiadasok

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Ki készítette el a Vörös térképet, mellyel a magyar álláspont tudományos hátterét igyekeztek igazolni?

Te here

EMMANUEL DE MARTONNE

APPONYI ALBERT

TELEKI PÁL

menekültek

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

1A kapcsolt link egy adatbázishoz visz el, amely Dékány István: Trianoni árvák című könyvéhez készült. Az adatbázisban települések és név szerinti keresést tesz lehetővé. A válaszhoz a hova rovatban kell kikeresned Nyergesújfalu települést!Kattints a linkre, majd térj vissza az oldalra és válaszold meg a kérdést.

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Honnan érkezett Gyihor Péter állomásfelvigyázó Nyergesújfalura 1920. november 8-án?

Te here

KÜRTÖS

ARAD

TEMESVÁR

Forrás: https://gallery.hungaricana.hu/hu/SzerencsKepeslap/1225868/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJDSU1LRSI6IFsiTWFneWFyIHRlbGVwXHUwMGZjbFx1MDBlOXNlayAxOTQ1IGVsXHUwMTUxdHQga2lhZG90dCBoYXphaSBrXHUwMGU5cGVzbGFwb2tvbiJdfSwgInF1ZXJ5IjogIlRJUFVTPShLXHUwMGU5cGVzbGFwKU55ZXJnZXNcdTAwZmFqZmFsdSJ9&img=0

Hány oldalas fogalmazást kellett József Attilának írnia a vagonlakókról 1920-ban?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ROSSZVÁLASZ

*Próbáld újra

területi és demográfiai következmények

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A térépre kattintva megfigyelheted a békeszerződés területi és demográfiai következményeit. Figyeld meg a térkép szélein a bekeretezett adatokat! Vedd észre, hogy az elcsatolt területek magyar lakosságának aránya a következő években csökken!A következő oldalakon a ezeknek az adatokra vonatkozó kérdéseket találsz!

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Mekkora teületet csatoltak Romániához?

Te here

20 551 négyzet km

4 020 négyzet km

103 093 négyzet km

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Kárpátalján a magyar lakosok száma 1930-ra

Te here

Majdnem felére csökkent

5%-lett kevesebb

nem változott

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A felvidéki magyar lakosok száma

Te here

Majdnem felére csökkent

20%-al lett kevesebb

közel 300 000 fővel csökkent

ROSSZVÁLASZ

*Próbáld újra

magyarok a határon túl

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A világháború után az elcsatolt országrészekben élő magyarok megkérdezésük nélkül, akaratuk ellenére kerültek a szomszéd államok fennhatósága alá. Magukat továbbra is a magyar nemzeti közösség részének tekintették, de e kényszerhelyzetben meg kellett szervezniük a maguk kisebbségi közösségeit.

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_06_034

A soknemzetiségű utódállamok kormányai úgy vélték, hogy a háború utáni felfokozott nacionalista hangulatban a nemzeti kisebbségek veszélyt jelentenek országaik stabilitására, ezért számos intézkedéssel szűkítették a nemzetiségek, köztük a magyarság mozgásterét.A közéletben korlátozták a nyelvhasználatot, megnehezítették a magyar újságok, kulturális intézmények és egyesületek tevékenységét. A magyar iskolaháló­zatot vissza­­fejlesztették: az egykori magyar egyetemeken és a közép­­iskolák többségében, valamint az elemi iskolák egy ré­szében a magyar helyett az államnyelven folyt a tanítás.

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_06_034#section-21610651742

magyarok a határon túl

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A Kárpát-medencében a 2011. évi népszámlálások alkalmával a teljes lakosság száma hozzávetőleg 25 millió 700 ezer volt, és mintegy 10 millió 400 ezren (40,5 százalék) vallották magukat magyar nemzetiségűnek.

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_06_034

Magyarország – 8.314 ezer Románia – 1.225 ezer Szlovákia – 459 ezer Szerbia – 251 ezer Ukrajna – kb. 141 ezer Horvátország – kb. 14 ezer Ausztria – kb. 10 ezer Szlovénia – kb. 4 ezer

2011-es népszámlálási adatok (KSH)

Forrás: Magyarok a Kárpát-medencébenA világban élő magyarok számát szeretik tizenötmilliósnak tekinteni, holott számos tudományos kutatás kimutatta, hogy ez a szám hamis, erősen túlzó....Kárpátalja http://xn--krptalja-8yac.net/magyarok-a-karpat-medenceben/

A magyarság hazánkban koncentrálódik, azonban a határokon túl is – nemzeti kisebbségként – számos magyar él . A térkép 2015-ös népszámlálási adatok alapján készült. Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_01_007

nyelvében él a nemzet

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A magyar önazonosság megőrzéséhez nélkülözhetetlen az anyanyelv használata és átörökítése. Ennek fő intézményei a családok, az iskolák és az egyházak . A magyar kisebbségek számára a magyar nyelvű iskolahálózat megritkítása jelentette a legnagyobb nehézséget. A hatalomváltás után a korábban magyar nyelven oktató iskolák nagy része államnyelven folytatta működését. Az elemi iskolai hálózat a magyar többségű területeken nagyjából kielégítette az igényeket, a szórványban élő magyar családok azonban csak ritkán járathatták gyermekeiket anyanyelvi iskolába.A kisebbségi élet keretei között a szórakozás és a művelődés intézményei a korábbinál jóval nagyobb jelentőségre tettek szert. Mindez elsősorban a nemzettársak iránt érzett szolidaritás megnyilvánulása volt. Ugyanakkor az elcsatolt területek visszaszerzését célzó magyar revíziós külpolitikának is szüksége volt arra, hogy a határon túli magyar közösségekben ébren tartsa az anyanemzethez való tartozás gondolatát.

magyarok a határon túl

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A szórványmagyarság: a magyarság azon része, mely idegen nyelvi környezetben él és már nincs összefüggő területi kapcsolata a tömbmagyarsággal. - Nincs anyanyelvi iskolája, sajtója, gyakran istentisztelete, s mivel a közigazgatási határain belül lélekszámuk az idegen többséghez viszonyítva 20 %-nál kisebb, az utódállamok törvényei a gyakori közigazgatási átszervezésekkel a peremvidékek magyarjait szórvánnyá téve, a többségbe való beolvadás elősegítésével nemzetiségi jogaikat eredményesen szűkítik. Az 1919-21: a trianoni országcsonkítás, 1945: a Közép-Európa szovjet megszállása miatti menekülések, az erőszakos ki- és áttelepítések, az idegen betelepítések a Csallóköz és a Székelyföld kivételével a tömbmagyarságot szórványmagyarsággá tette.

Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/S/sz%C3%B3rv%C3%A1nymagyars%C3%A1g.html

Szórványmagyarság

Forrás: Magyarok a Kárpát-medencébenA világban élő magyarok számát szeretik tizenötmilliósnak tekinteni, holott számos tudományos kutatás kimutatta, hogy ez a szám hamis, erősen túlzó....Kárpátalja http://xn--krptalja-8yac.net/magyarok-a-karpat-medenceben/

Kattints a tikos kódként megkapott számra!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Te here

Hány ezer magyar él Kárpátalján?

14

32

141

Mit gondolsz hol nem élnek szórványban a magyarok?

SZÉKELYFÖLDÖN

DRÁVASZÖGBEN

BURGENLADBAN

TITKOS KÓD MEGSZERZÉSE

Kattints a tikos kódként megkapott számra!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ROSSZVÁLASZ

*Próbáld újra

nem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződést magyar részről diktátumnak tekintették, az aláírást pedig kényszermegoldásnak tartották. A Horthy-korszak kormányai mindvégig a békeszerződés revíziójára (felülvizsgálatára) törekedtek. A legfontosabb cél a területi revízió, vagyis a Magyarország számára kedvezőbb határok megállapítása volt. Ezenkívül el akarták töröltetni a hadsereget korlátozó rendelkezéseket, és szót emeltek a magyar kisebbségek jogainak bővítéséért.

Forrás: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/nem_nem_soha_teruletvedo_propaganda_az_elso_vilaghaboru_utan

Trianoni Magyarország: a kormányzóválasztástól a II. világháború előtti utolsó békeévig (1920-1938)A terem a megcsonkított ország talpra állását és békerevíziós törekvéseit mutatja be a Horthy Miklós kormányzóról elnevezett korszakban. A Bethlen...Magyar Nemzeti Múzeumhttps://mnm.hu/hu/kiallitasok/magyarorszag-tortenete-ii/trianoni-magyarorszag-kormanyzovalasztastol-ii-vilaghaboru

Forás: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/nem_nem_soha_teruletvedo_propaganda_az_elso_vilaghaboru_utan

A történeti érvek között kiemelt helye volt annak, hogy a magyarság ezer éve csatlakozott az európai civilizációhoz, továbbá annak, hogy Magyarország a Keletről érkező barbár népekkel szemben a védőgát szerepét látta el.

A földrajzi érvek Magyarország sajátos geográfiai helyzetét állították előtérbe. A propaganda a Kárpátok koszorújában fekvő országot a természet csodálatos alkotásának tüntette fel. A hegységek övezte medence ideális elhelyezkedését és arányát, az ország vízrajzi egységét..

Az ország különböző részei a nyersanyagok, az élelmiszer, a munkaerő kihasználása szempontjából tökéletesen egymásra utaltak. Valamint az ország feldarabolásával életképtelenné vált a megmaradt terület, mert elveszítette létfontosságú nyersanyag- és energiaforrásait,tengerpartját, valamint kereskedelmi szempontból fontos városait.

1. Magyarország az európai civilizáció keleti őrbástyája, amely mindvégig föléje magasodott a tőlünk délre és keletre élő népek kultúrájának. 2. A magyarság iskolázottsága statisztikailag igazolhatóan magasabb, mint a nemzetiségeké. Ezek az adatok eléggé kétélűek voltak... ezért kiemelten közölte azokat az adatokat, amelyek szerint a magyarság sok esetben jobban biztosította a nemzetiségek kulturális fejlődését, mint az illető nemzetiség anyaországa. 3. Az elszakításra ítélt területeken a magyar kultúra kiemelkedő értékei maradnak, amelyek pótolhatatlan veszteséget jelentenek.

1. A színmagyar területek megszállása ellen érveltek a röpiratok, megsérült az önrendelkezési elv. 2. azt hangsúlyozták, hogy a vitatott területeken a népek elválaszthatatlanul összekeveredtek. (Teleki-féle etnikai térkép igazolta)

nem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

1918-ban több olyan szervezet jött létre, amely a történeti Magyarország területi egységének megőrzése érdekében kampányolt. A trianoni béke megkötése után a magyar államnak fel kellett oszlatnia ezeket. A megszüntetett szervezetek azonban hamar újjáalakultak.A mindennapokban is a revízió szükségességét hangoztató jelmondatok és jelképek vették körbe a kor emberét. Ott szerepeltek a boltok kirakataiban, hirdetésekben, használati tárgyakon. A propaganda anyag jórészt grafikai alkotásokból állt, melyeket képeslapokra, plakátokra nyomtattak, újságcikkeket illusztráltak vele. A gyerekeknek revizionista társasjátékok készültek. Számos irodalmi és zenei alkotás is napvilágot látott.

Forrás: https://atankonyvontul.wordpress.com/2016/02/27/irredenta-kultusz-magyarorszagon/

Számos képeslap és plakátot találtok a következő linken: https://gallery.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJDSU1LRT0oXCJJcnJlZGVudGFcIikifQ Találatok (CIMKE=("Irredenta")) | Képcsarnok | HungaricanaFor full functionality of this site (searching, viewing images, maps and pdf files) it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions...Hungaricana

nem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

1920-ban A Védő Ligák Szövetsége pályázatot hirdetett rövid imára vagy fohászra és jelmondatra, amelynek elrablott országrészeink visszaszerzésére irányuló gondolatot kellett kifejeznie. A pályázatra 126 fő jelentkezett, számos páyamű érkezett be. Az ima nyertese Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna lett. A Jelmondat nyertese B. Szabó Mihály esztergomi születésű nyugalmazott főispán. (Esztergom vármegye főjegyzője) A jelmondata: Csonka Magyarország – nem ország, Egész Magyarország – mennyország.Az Erdély elvesztésére emlékeztető Székely himnusz ugyancsak ebben az időben született: szövegét Csanády György írta 1921-ben, s hamarosan meg is zenésítették.

Forrás: http://www.forrasfolyoirat.hu/0707/biro.pdf

nem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

Az elvesztett országrészeket visszakövetelő irredenta mozgalom kultikus központja a fővárosi Szabadság téren alakult ki. A téren 1921-ben avatták fel a négy égtáj veszteségeit megjelenítő szobrokat. A tér közepén pedig 1928. augusztus 20-án felállították az Ereklyés Országzászlót, mely félárbocra volt eresztve a nemzeti gyász jeleként. A zászlórúd esküvésre emelt kézben végződött, mely a területvesztésbe bele nem törődő „Nem! Nem! Soha!” revíziós ígéretet jelképezte. A teret Nagy-Magyarországot mintázó virágszőnyeg is díszítette

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_11/lecke_05_040#section-17644092416

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_11/lecke_05_040#section-17644092416

nem, nem, soha....területvédő propaganda

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

A "Justice for Hungary" (Igazságot Magyarországnak) amerikai magyarok áldozatkészségéből épült repülőgép volt, amellyel Endresz György pilóta és Magyar Sándor navigátor 1931. július 15-16-án az Atlanti-óceánt rekordidő alatt repülték át (5170 km) 25 óra 40 perc alatt, ami a pusztán technikai és emberi bravúron túlmenően, hazafias célokat is szolgált. Ezzel kívánták felhívni a világ figyelmét Trianon igazságtalanságára.A kihívást Rothermere grófja, Harold Sidney Harmsworth támogatta. A lord támogatása azért volt látványos, mert ő adta ki a népszerű The Daily Mail című újságot.

Forrás: https://nullahategy.hu/szazhuszonot-eve-szuletett-endresz-gyorgy-az-elso-magyar-oceanrepulo-pilota/ Százhuszonöt éve született Endresz György, az első magyar óceánrepülő pilótanullNullaHatEgy Endresz György és Magyar Sándor...Magyarokforrasa

Te here

Ki írta?

CSANÁDY GYÖRGY

JÓZSEF ATTILA

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna

"Maroknyi székely porlik, mint a szikla Népek harcától zajló tengeren. Fejünk az ár ezerszer elborítja, Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!"

Te here

1920-ban kiírt pályázat nyertes jelmondatát B. Szabó Mihály írta. Hol született az alkotó?

KOLOZSVÁRON

ESZTERGOMBAN

SOPRONBAN

Csonka Magyarország – nem ország, Egész Magyarország – mennyország.”

Te here

Ki támogatta a "Justis for Hungary" feliratú repülőgép útját?

ENDRESZ GYÖRGY

MAGYAR SÁNDOR

Harold Sidney Harmsworth

Te here

Hol volt az irredenta mozgalom kultikus helyszíne Budapesten?

SZABADSÁG TÉREN

KOSSUTH TÉREN

HŐSÖK TERÉN

ROSSZVÁLASZ

*Próbáld újra

GRATULÁLOK!

Forrás: https://epa.oszk.hu/03100/03122/00016/pdf/EPA03122_rubicon_2017_7-8_052-061.pdf

"Sajnos nem egy boldog történelmi pillanatra való visszatekintés ez, mégis biztató momentum, hiszen ez a szerelmes dal, ha a sorok mögé nézünk, történelmi összefüggésben nagyon erőteljes jelentést hordoz. Egyfajta biztatást, hogy 'lesznek még szép napjaink' s hogy 'hozzám tartozol, és én hozzád tartozom.' Nehézségek vannak, voltak, lesznek, de hiszem, hogy voltunk, vagyunk, leszünk egymással és egymásért. És bár szomorúság tölti el az embert, sorjáznak a miértek, ha a trianoni döntésre gondolunk, mégis boldog pillanat az, amikor megfogjuk egymás kezét határon innen és túl."Tarpai Viktória

Forrás: Június 4.: A Jöjj, Kedvesem újragondolva a nemzeti összetartozás napjáraVideováltozat készült Tolcsvay László és Bródy János szerzőpáros Jöjj, Kedvesem című dalából magyarországi és határon túli színházak vezetői,...Karpat.in.uaás http://life.karpat.in.ua/?p=16463&lang=hu