Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

OCEAN MOŻLIWOŚCIROZWOJU

zestaw zadań do wykonania

1. ćw. wzrokowe2. ćw. słuchowe3. terapia właściwa

ćw. wzrokowe

Kliknij na znak zapytania!

Kliknij na znak zapytania!

ćw. słuchowe

Polecenie do zadania

RÓŻNICOWANIE /ź - zi/Kliknij na znak zapytania!

terapia właściwa

DZIĘKUJĘ ZA SPOTKANIE!