Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Julita Górzyńska-Brenzak

Zasady ortograficzne.

Zasady ortograficzne

Krótka, rózga, kłótnia, córka, zbój, powrósło, ogół, skórka, włókno, włóczka, wróżba, różna, żółw, tchórzliwy, wróbel, próżniak. Oprócz czółna, żółtko, wiórek, wójt, równina, chór przepiórek

Jest wiele wyrazów, w których piszemy ó, choć nie wymienia się na o, e lub a. Jest to ó niewymienne.

Literę ó piszemy w zakończeniach wyrazów: - ówka: główka, klasówka, stołówka, - ówna: cesarzówna, Czubówna, Kossakówna; - ów: w nazwach miejscowości: Kraków, Piastów oraz w zakończeniach form liczby mnogiej większości rzeczowników rodzaju męskiego: butów, chłopców, psów.

+ info

Literę ó piszemy wtedy, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na o, e, a

Pisownia wyrazów z ó

Tylko kilka słów zaczyna się od ó: ósemka, ósmoklasista, ósmoklasistka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.

Litera ó nigdy nie występuje na końcu wyrazu.

Zapamiętaj!

Pisownia wyrazów z u

Literę u piszemy zawsze:

Czas na ćwiczenia:

Czas na ćwiczenia.

Pisownia wyrazów z rz

Dwuznak rz piszemy wtedy, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na r.

W wielu wyrazach piszemy rz, choć nie wymienia się na r. Jest to rz niewymienne.

Zapamiętaj!

Jakiej litery brakuje?

Rz piszemy zwykle po literach:

+ info

W niektórych wyrazach po literach k, p, w wyjątkowo piszemy sz: kształcić, kształt, kształtny, wykształcenie, pszczoła, pszczelarstwo, pszczeli, pszczółka, pszenica, pszeniczny, pszenny, Pszczyna, pierwszy, wszędzie, wszyscy, wszystko.

ZAPAMIĘTAJ!

kucharz, malarz, piłkarz, rzeźbiarz,fałszerz, harcerz, pasterz, rycerz

- arz oraz -erz

burmistrz, kapelmistrz, zegarmistrz

- mistrz:

gazomierz, kątomierz, wodomierz

-mierz:

Dwuznak rz piszemy w zakończeniach rzeczowników:

Pisownię wyrazów o zakończeniach: "-arz" i "-erz" zawsze trzeba sprawdzać w słowniku, gdyż w polszczyźnie występują też wyrazy zakończone na "-aż", np.: bandaż, masaż, pejzaż, witraż oraz "-eż", np.: kradzież, młodzież, odzież, papież.

Czas na ćwiczenia:

Pisownia wyrazów z ż

Literę ż piszemy wtedy, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na:

Zapamiętaj!

W wielu wyrazach piszemy ż, choć nie wymienia się na żadną z podanych liter, np.: ciężki, pożar, różowy, żaba, żałować.

Czas na ćwiczenia.

Pisownia wyrazów z h

Literę h piszemy wtedy, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na:

Samo h piszemy rzadko. Dlatego należy zapamiętać wyrazy, w których ono występuje, np.: bohater, hak, huk, hałas, harcerz, herbata.

ZAPAMIĘTAJ!

CZAS NA ĆWICZENIA:

Pisownia wyrazów z ch

śmiech - bo: śmieszyć, śmieszny

suchy - bo: suszyć, suszarka

mucha - bo: muszka

blacha - bo: blaszka, blaszany

Dwuznak ch piszemy, gdy w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na sz, np.:

Ch piszemy po literze s, np.: schemat, schodzić, schrupać, wschodni. Dwuznak ch piszemy: zawsze na końcu wyrazów, wyjątek: druh w zakończeniu -ach form rzeczowników w liczbie mnogiej: domach, księgach, oknach, w zakończeniach form przymiotników i liczebników: dobrych, ładnych, mądrych, drugich.

Czas na ćwiczenia:

Video

Home

ZADANIE DOMOWE

Dziękuję!