Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Trójca Święta W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Kto stworzył cały Świat ?

Bóg Ojciec

Jezus to Syn Boży, który stał się człowiekiem.

Kim Jest JEZUS?

Ducha Świętego

Kogo Bóg Ojciec i Pan Jezus posłał całej rodzinie Bożej?

GOŁĄB NIE JEST DUCHEM ŚWIĘTYM, ALE SYMBOLEM DUCHA ŚWIĘTEGO.

Na katechezach poznaliśmy Boga Ojca, Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem, I Ducha Świętego. Poznaliśmy całą Trójcę Świętą.

Zapamiętajcie tę ważną prawdę, że jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Są oni jednością, są sobie równi i miłują się nawzajem. Te trzy Osoby Boskie nazywamy Trójcą Świętą.

Obejrzyj materiał videopropozycja 1.

Obejrzyj materiał videopropozycja 2.

Dał nam cały świat.

Co zrobił dla nas Bóg Ojciec?

Posłał na ziemię Pana Jezusa.

Jest najlepszym Ojcem.

Co robi dla nas Pan Jezus?

Umarł za nas na krzyżu.

Uczy nas przez kapłanów i umacnia naszą miłość w czasie każdej Mszy Świętej.

Przebacza nam grzechy

Co czyni dla nas Duch Święty?

Oświeca nas, byśmy rozumieli naukę Pana Jezusa.

Jest z nami w Kościele.

Daje nam siły do życia dobrocią i miłością .

Od chwili chrztu mieszka w nas Bóg Ojciec i Syn Boży, i Duch Święty.

Bóg daje nam przykład miłości i jedności. Tym przykładem jest życie Trójcy Świętej. Jesteśmy wezwani do tego, aby naśladować tę wspólnotę naszym postępowaniem.

Zastanówmy się teraz, jak możemy naśladować Trójcę Świętą.

Twój pomysł

​​

DziękujeSzczęść Boże!