Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MATEMATIKAZbrajanje brojeva do 20 (6+7)

BROJ 10 RASTAVI NA DVA PRIBROJNIKA.

DANAS PONAVLJAMO ZBRAJANJE JEDNOZNAMENKASTIH BROJEVA.

6 + 7 = ________ = ________ = ________6 + 7 = __

7 + 8 = ________ = ________ = ________7 + 8 = __

9 + 5 = ________ = ________ = ________9 + 5 = __

9 + 3 = ________ = ________ = ________9 + 3 = __

6 + 5 = ________ = ________ = ________6 + 5 = __

4 + 8 = 4 + 6 + 2 = =4 + 8 = __

U BILJEŽNICU NAPIŠI NASLOV: PONAVLJANJEIZRAČUNAJ NA DULJI I KRAĆI NAČIN.

BROJ U KRUGU PRIBROJI BROJU 7. BROJU U KVADRATU PRIBROJI BROJ 9.

NE MORAŠ PREPISIVATI ZADATAK. ZAPIŠI U BILJEŽNICU SAMO RAČUN I ODGOVOR.

NA STABLO JE SLETJELO 9 PTICA. DOLETJELO JE JOŠ 5, ALI SU DVIJE ODLETJELE. KOLIKO JE PTICA OSTALO NA STABLU?RAČUN: ODGOVOR:

ZBROJ BROJEVA 5 I 9 UMANJI ZA 3.

ZBROJ BROJEVA 4 I 8 UVEĆAJ ZA 5.