Want to make creations as awesome as this one?

Activitats per treballar la consciència fonològica amb el lèxic d'estiu.

Transcript

JUGUEM AMB EL VOCABULARI D'ESTIU!

CRÈDITS

EXPLICACIÓ

ACTIVITATS D'ESTIU

CRÈDITSDepositphotosArasaac FlaticonFreepikIl·lustracions d'en SubiShutterstock

A.Cabezas i J.Montero

Creat per:

Inspirades en activitats de:@crisalida i Lledó Pascual

VOCABULARI

Clica a la casa per tornar a l'inici i canviar d'activitat.

VOCABULARI

Clica als peixets per tornar a la pàgina inicial del vocabulari

VOCABULARI

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

CARRERA DE FLOTADORS

LA MALETA DE LES VACANCES

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

CAMP SEMÀNTIC

FEM PARAULES

ESCOLTA I CLICA

VOCABULARI

VOCABULARI

VOCABULARI

OBJECTES

ROBA

ANIMALS

MENJAR

FRUITES

VERDURES

LLOCS

ACTIVITATS

OFICIS

FESTES POPULARS

PLANTES I FLORS

ROBA

VOCABULARI

VOCABULARI

ANIMALS

MENJAR

VOCABULARI

VOCABULARI

FRUITES

PLANTES I FLORS

VOCABULARI

VOCABULARI

VERDURES

OBJECTES

VOCABULARI

LLOCS

VOCABULARI

VOCABULARI

OFICIS

VOCABULARI

ACTIVITATS

VOCABULARI

VOCABULARI

FESTES POPULARS

ESCOLTA I CLICA

ESCOLTA

CLICA

i

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR!

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ESCOLTA I CLICA

MOLT BÉ!

CAMP

SEMÀNTIC

CAMP SEMÀNTIC

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

ROBA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

MENJAR

ANIMALS

ROBA

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ROBA

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

ACTIVITATS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

ROBA

MENJAR

ACTIVITATS

CAMP SEMÀNTIC

ANIMALS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

VERDURES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LLOCS

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

VERDURES

FRUITES

CAMP SEMÀNTIC

OFICIS

LLOCS

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

CAMP SEMÀNTIC

LES ESTRELLETES

DE LES SÍL·LABES

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

4

3

1

2

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTARA INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

4

3

2

1

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

TORNA-HO A INTENTAR

MOLT BÉ!

LES ESTRELLETES DE LES SÍL·LABES

CARRERA

de

FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

S

T

L

CARRERA DE FLOTADORS

HE GUANYAT!!

CARRERA DE FLOTADORS

DE LES

LA MALETA

VACANCES

LA MALETA DE LES VACANCES

Aquest cap de setmana vull anar de vacances a la platja M'ajudes a fer la maleta?

LA MALETA DE LES VACANCES

CORRECCIÓ

LA MALETA DE LES VACANCES

LA MALETA DE LES VACANCES

Moltes gràcies!Ja puc marxar a la platja

LA MALETA DE LES VACANCES

LES

PETXINES

DELS

SONS

INICIALS

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

F

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

B

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

S

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

U

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

X

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

T

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

P

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

A

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

R

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

G

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

C

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

QUINA PETXINA COMENÇA PER...

M

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

OHH!! TORNA-HO A PROVAR!!

GENIAL!

LES PETXINES DELS SONS INCIALS...

PARAULES

FEM

FEM PARAULES

T

P

O

E

FEM PARAULES

T

P

O

E

FEM PARAULES

T

P

O

E

FEM PARAULES

P

O

E

T

FEM PARAULES

P

E

T

O

FEM PARAULES

D

U

M

s

A

E

FEM PARAULES

M

E

D

U

s

A

FEM PARAULES

M

D

U

s

A

E

FEM PARAULES

U

M

E

D

s

A

FEM PARAULES

M

s

A

E

D

U

FEM PARAULES

M

A

E

D

U

s

FEM PARAULES

M

E

D

U

s

A

FEM PARAULES

L

G

E

T

A

FEM PARAULES

G

E

L

T

A

FEM PARAULES

L

G

E

T

A

FEM PARAULES

G

A

E

L

T

FEM PARAULES

G

T

E

L

A

FEM PARAULES

G

E

L

A

T

FEM PARAULES

G

O

R

A

R

FEM PARAULES

G

O

R

A

R

FEM PARAULES

G

O

R

A

R

FEM PARAULES

G

O

A

R

R

FEM PARAULES

G

O

A

R

R

FEM PARAULES

G

O

R

R

A

FEM PARAULES

M

Ó

L

E

FEM PARAULES

M

Ó

L

E

FEM PARAULES

M

Ó

L

E

FEM PARAULES

M

Ó

E

L

FEM PARAULES

M

E

L

Ó

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

M

N

I

O

T

O

R

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

O

R

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

O

R

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

T

M

N

I

O

R

O

A

FEM PARAULES

D

O

F

I

FEM PARAULES

D

O

F

I

FEM PARAULES

D

F

I

O

FEM PARAULES

D

I

O

F

FEM PARAULES

D

O

F

I

FEM PARAULES

I

E

N

R

G

A

FEM PARAULES

I

E

N

R

G

A

FEM PARAULES

I

N

R

G

A

E

FEM PARAULES

I

N

R

G

A

E

FEM PARAULES

I

N

R

G

A

E

FEM PARAULES

I

N

R

G

A

E

FEM PARAULES

N

R

G

A

E

I

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

I

V

S

F

A

E

L

T

FEM PARAULES

GENIAL!

FEM PARAULES