Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lekcja RELIGII

KLASA 1

TEMAT LEKCJI:

Boże Ciało - idziemy z Panem Jezusem. Kochajmy Jezusa i miłujmy się wzajemnie.

Na początek...

W tym dniu Pan Jezus wychodzi na ulice miast i wiejskie drogi.

Boże Ciało

Przyozdabiamy ulice i domy, dzieci sypią kwiaty na drogę, którą przechodzi procesja. Chcemy przez to powiedzieć Panu Jezusowi że Go kochamy i zapraszamy do siebie.

hihyu

MIŁUJMY SIĘ WZAJEMNIE

KLIKAJ KOLEJNO W KOŁA RATUNKOWE

"WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH, MNIEŚCIE UCZYNILI"

Pan Jezus powiedział do ludzi, że kiedyś wszyscy staną przed Nim. Do tych, którzy pamiętali o Jego słowach: "Bądźcie dobrymi, jak dobry jest wasz Ojciec - Bóg", Jezus powie: "Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem chory, a odwiedziliście Mnie".

Pan Jezus kocha każdego człowieka i wszystkich chce uczynić jedną rodziną Bożą, dlatego na cały świat posyła swoich uczniów, aby wszędzie opowiadali o Jego miłości i udzielali chrztu.

Jezus uczy nas kochać wszystkich ludzi

JEZUS UCZY NAS KOCHAĆ WSZYSTKICH LUDZI

KLIKAJ KOLEJNO W PIŁKI

Każdy z nas może być misjonarzem i głosić innym dobrą nowinę :)Może być rybakiem pana jezusa i przyprowadzać ludzi do niego

PIOSENKA :)Kliknij i wysłuchaj

zadanie domowe:

MODLITWA

ZADANIE DOMOWE

W ZESZYCIE UCZNIA WYKONAJ ZADANIA NA STRONACH OD 65 DO 69.

DZIĘKUJĘ!