Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PREINSCRIPCIÓ

del 2 al 12 de maig de 2023

DOCUMENTACIÓ

EN TOTS ELS CASOS

- Original i fotocòpia document identificatiu de l'alumne (DNI, NIE o passaport)- TSI (targeta sanitària individual) vigent de l’alumne/a.- Certificat d'estudis que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que ha realitzat o està realitzant.

Nombre

Apellido

SI L'ALUMNE ÉS MENOR D'EDAT original i fotocòpia de:

- Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.- DNI o NIE del pare/mare o tutor legal

COM?

SI EL DOMICILI HABITUAL NO COINCIDEIX AMB EL DOCUMENT IDENTIFICATIU (o persones sense NIE):

Certificat o volant municipal de convivència

Entrar a la web de l'INS Baix Empordà per descarregar la preinscripció i omplir-la

4

1

3

2

Portar la PREINSCRIPCIÓi la DOCUMENTACIÓ

Més informació a la web de l'INS Baix Empordà

Es donarà cita per fer una ENTREVISTA amb el tutor/a del PFI que s'esculli en primera opció

Publicació LLISTES PUNTUACIÓ PROVISIONAL

CALENDARI PROCÉS PREINSCRIPCIÓ

LLOC DE PREINSCRIPCIONS

AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLICAUXILIAR EN IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICACasa Muntaner de Palamós i CME de Palafrugell i Aula Aprenentage de Palamós

AUXILIAR DE VIVERS I JARDINSAUXILIAR D'HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓCentre Municipal d'Educació de Palafrugell i Aula Aprenentatge de Palamós

AUXILIAR DE SERRALLERIA I CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES Institut Baix Empordà de Palafrugell

- Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2022 - Entrevistes del 2 al 23 de maig de 2022 - Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 25 de maig de 2023. - Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds amb la puntuació: del 26 de maig al 2 de juny de 2023 - Publicació de l'oferta final: 28 de juny de 2023 - Publicació de les relacions d'alumnes admesos: 28 de juny de 2023 - Període de matrícula: del 3 al 14 de juliol de 2023, ambdós inclosos. Consulta i més informació a: http://insbaixemporda.cat/secretaria/pfi-fiap/pfi-fiap/