Want to make creations as awesome as this one?

tercia

Transcript

Úvod

Misie

Charakteristika

Mapa

Mystery

Breakout

SOLI 2

Úvod

Soli 2

Pokračujeme v téme Soli. Soli, ktoré v kryštáloch obsahujú viazané molekuly vody, sa nazývajú hydráty (kryštalohydráty). Ich názov sa tvorí pridaním číslovkovej predpony k slovu hydrát pred názov soli, napr. pentahydrát síranu meďnatého. Vo vzorci sa počet molekúl píše za vzorec zlúčeniny.

Nájdite číslelné indície, zadajte správny kód...

+ INFO

Na dôkaz chloridových aniónov sa používa roztok dusičnanu strieborného. Ak sú vo vzorke prítomné chloridové anióny, vzniká biela zrazenina chloridu strieborného (AgCl).

Charakteristika

Ďalšie soli

chlorid draselnýbiela, tuhá látka, dobre rozpustná vo vode, minerál - sylvín,surovina na výrobu hydroxidu draselného

síran meďnatýbiela, tuhá látka,hydrát - modrá skalicapostrek viniča a ovocných stromov proti hubám, dezinfekcia vody v akváriách

dusičnan draselnýbiela, tuhá látka,dobre rozpustná vo vode,zložka hnojív, výroba skla, pyrotechnika

uhličitan vápenatýbiela, tuhá látka, málo rozpustná vo vode, minerál - vápenecstavebný materiál, výroba vápna, hnojivo

hydrogenuhličitan vápenatýkrasové javytvrdosť vody

Mapa

Významné soli

Patria k nim chloridy, sírany, dusičnany, uhličitany a hydrogeuhličitany.

· ulica

· križovatka

· telefón

· skrinky

· list

· kód

Odpovedzte na otázku a objavíte smer ďalšej fázy.

Kuchynská soľ je aj zdrojom veľmi dôležitého prvku pre zdravie a funkciu celého organizmu. Aký je to prvok?

jód

bróm

chlór

Mission 1

Misión 4

Misión 2

Misión 3

Locked

Locked

Locked

Mission 1

Misión 4

Misión 2

Misión 3

Locked

Locked

Locked

Completed

Mission 2

Misión 3

Misión 4

Locked

Locked

Potiahnite a objavte

Predtým musíte odpovedať na niekoľko otázok ...

Zahrievaním stráca modrá skalica vodu a vzniká:

biela prášková látka

svetlomodrá prášková látka

bezfarebná prášková látka

Zahrievaním sadrovca vzniká sadra. Koľko molekúl vody sa uvoľní?

1,5

0,5

2

Sírany sú soli kyseliny:

sírovej

siričitej

sírovodíkovej

Continue

Completed

Misión 2

Mission 3

Misión 4

Completed

Locked

Odpovedzte na otázku a objavíte ďalšie vodítko

Z vápenca sa netvorí:

sadra

kvaple

vodný kameň

14+3

Odpoveď obsahuje prvé dve čísla záverečnej hádanky.

>

Completed

Misión 2

Misión 3

Mission 4

Completed

Completed

The last figure is the result of 27/9

Enter

Enter

Unlocked

Try again

Wrong answer!

Start over

Completed

Misión 2

Misión 3

Misión 4

Completed

Completed

Completed

Blahoželáme, dokončili ste všetky misie!