Want to make creations as awesome as this one?

wniebowstąpienie prezentacja

Transcript

Katecheza 13

START

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Powierz teraz siebie i swoje sprawy Panu Bogu. Powiedz Mu co czujesz, czego pragniesz. Może chciałbyś o coś poprosić, może przeprosić? Na pewno masz za co Bogu dziękować.

ROZPOCZNIJ MODLITWĄ

Na POCZĄTEK

Już za kilka dni obchodzić będziemy jedno z największych świąt chrześcijańskich. Na dzisiejszym spotkaniu czeka nas WYPRAWA na wyjątkową górę... Otóż, 40 dni po Zmartwychwstaniu Jezusa, apostołowie stali się świadkami niezwykłego wydarzenia... Co się dokładnie wydarzyło? Dowiesz się na dzisiejszej lekcji.

Wprowadzenie

+ info

Najpierw musimy dotrzeć na szczyt góry położonej niedaleko Jerozolimy.

Góra Oliwna

Tak wygląda dzisiaj

Z Pisma Świętego

"Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi» Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»".(Dz 1, 8-11)

Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała.

Możesz obejrzeć...

a TERAZ OBRAZ

Pan Jezus tajemnicą swojego wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia:

"W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem". (J14,2-3)

Zapowiadając swoje wniebowstąpienie Jezus obiecał, że w niebie przygotuje miejsce dla każdego człowieka. To miejsce jest prawdziwym mieszkaniem, w którym zamieszkamy już na zawsze.

Idę przygotować wam miejsce

Mimo tego, że Jezus wstąpił do nieba jest obecny na ziemi w swoim Słowie i sakramentach, a szczególnie w Euchartystii.

Jestem z wami aż do skończenia świata

Droga do nieba Wniebowstąpienie wskazuje cel życia każdego człowieka wierzącego, którym jest szczęście wieczne w niebie.

Wiele razy Jezus zapowiadał, że przyjdzie powtórnie na ziemię w sposób widzialny. Nastąpi to na końcu świata. Wówczas wszyscy zmartwychwstaną, a On dokona Sądu Ostatecznego żywych i umarłych.

Przyjdzie powtórnie

Apostołowie otrzymali od Jezusa obietnicę DUCHA ŚWIĘTEGO. Dzięki Niemu zaczęli odważnie mówić innym ludziom o Chrystusie, którego widzieli i słyszeli. Po wniebowstąpieniu uczniowie wrócili do Jerozolimy, oczekując na ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. To jest także NASZE zadanie! Przyjąć DUCHA ŚWIĘTEGO i być ŚWIADKIEM PANA JEZUSA !!!

Misja

Jakie jest Twoje świadectwo o Jezusie?

vew

Być świadkiem Jezusa dzisiaj

śWIADECTWO

W Polsce Uroczystość Wniebowstąpienia od 2004 r. obchodzimy w VII Niedzielę Wielkanocną. W tym dniu po zakończeniu liturgii zdejmuje się z ołtarza figurę zmartwychwstałego Chrystusa oraz czerwoną stułę z krzyża.

W liturgii

Ćwiczenie

diec. sandomierska

Zapraszamy na kolejną katechezę.

Dziękujemy!!!